Medlemmernes krav til OK-21 er sendt videre


Vi har læst og behandlet alle krav og kommentarer til kravene. Dejligt at I har bidraget til, at vi kan fremsende et stærkt mandat fra Nordjylland til overenskomstfornyelsen til foråret på alle vores overenskomster.


Udgivet d. 25. september 2020

Tusind tak for deres bidrag til udtagelse af krav til overenskomstforhandlingerne i foråret 2021.

I BUPL Nordjylland har bestyrelsen samlet kravene ind fra jer medlemmer på tillidsrepræsentantsmøder i alle kommuner, på møder med ledere, ved at ringe til medlemmer, gennem en medlemsundersøgelse og fra e-mails sendt direkte til os. Vi har modtaget svar fra pædagoger på pædagogoverenskomsten, ledere i forhold til lederoverenskomsten, medlemmer ansat på det private område og deres overenskomster og fra PFF og særlige stillinger i forhold til de to overenskomster.

Vi har læst og behandlet alle krav og kommentarer til kravene. Dejligt at I har bidraget til, at vi kan fremsende et stærkt mandat fra Nordjylland til overenskomstfornyelsen til foråret på alle vores overenskomster.

Hovedkravene for alle fem overenskomstgrupper er som følger:
  • løn, løn og mere løn både som reallønsforbedringer, ligeløn og lønmæssigt efterslæb i forhold til øvrige professioner med samme uddannelseslængde som pædagogerne
  • krav om tid til planlægning, evaluering og refleksion af det pædagogiske arbejde
  • ret til og tid til efter- og videreuddannelse
  • seniorvilkår som forbedret pensionsordning, flere seniordage, pension til nedslidte og ret til nedsat tid uden løntræk
  • arbejdsmiljø
  • skolepædagogernes arbejdstid
  • skivetillægget som skal udvides til alle klassetrin og i specialklasser og for understøttende undervisning
  • klubtillægget med flere intervaller udover 400 timer

Særligt for lederoverenskomsten er der krav om løn for opgaver og ansvar og ret og tid til pædagogfagligledelse.

Andre krav til OK-21

Af øvrige krav har I peget på flere omsorgsdage både til egne børn, men også til forældre og eget brug. Og et krav om at afskaffe lokal løndannelse.

Rigtig mange af jer peger på bedre normeringer. Det har vi valgt at sende med i vores krav fra Nordjylland vel vidende, at det ikke kan aftaltes via overenskomsterne. Men signalet er stærkt her fra Nordjylland, og vi synes, det fortjener at blive afleveret til vores forhandlere.

Nogle af jer peger også på kravet om fridage den 24. og 31. december, og der er mange kommentarer til kravet, om at I skal holde fri de dage, da institutionerne er lukket. Bestyrelsen i Nordjylland har fravalgt at videresende kravet, da der dels er pædagoger og ledere i nogle kommuner som får fri med løn disse to dage og dels fordi forslaget er for dyrt. Det koster, hvad der svarer til to løntrin.

Næste skridt i arbejdet med OK-21

Kravene fra Nordjylland bliver i den efterfølgende proces frem mod overenskomstforhandlingerne samlet med de øvrige krav fra de andre fagforeninger i BUPL. Herefter indledes en drøftelse i Forhandlingsfællesskabet, som BUPL er en del af, om de generelle krav. De generelle krav kommer fra 51 forskellige fagforeninger i Forhandlingsfællesskabet og de fremsendes samlet til arbejdsgiver i december 2020.

På vegne af bestyrelsen i BUPL Nordjylland

Liselotte Thomsen, formand

og

Susanne Højgaard, hovedbestyrelsesmedlem