Massivt pres på daginstitutioner


Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nyfødte børn er steget med seks procent i 2016. Det kræver massiv oprustning i vuggestuerne, siger BUPL-formand Elisa Bergmann.


Udgivet d. 13 februar, 2017

Sommerens såkaldte babyboom kan nu aflæses i netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik. Der blev født 61.614 børn i 2016, og det er hele 3.409 flere end året før. En stigning på 5,9 procent.

Langt hovedparten af disse børn begynder i vuggestue i løbet af 2017, og det vil helt naturligt kræve en massiv oprustning og langt flere pædagoger, forklarer BUPL-formand Elisa Bergmann.

”Når børn på 0 og 1 år begynder i vuggestue, så har de brug for masser af omsorg, nærvær og stimulering fra dygtige pædagoger. Der er netop i de første år i daginstitution, at børnene kræver absolut flest ressourcer, men hvis politikerne er villige til at investere i børnene allerede fra begyndelsen, kommer pengene mange gange igen senere i livet”, fastslår Elisa Bergmann.

Udgifterne til dagtilbud i kommunerne var på 30,9 milliarder kroner i 2009, mens det i 2015 lå på 26,5 mia. kroner. Altså et fald på 14,2 procent. I samme periode faldt børnetallet med 7,5 procent, så det kan forklare en del af nedskæringerne. Men altså kun cirka halvdelen.

Danmarks Statistiks befolkningsprognose har tidligere vist, at antallet af 0-5 årige børn på landsplan stiger med 16 pct. frem mod 2025. Det svarer til, at der frem mod 2025 kommer 58.765 flere 0-5 årige børn. Hvis normeringerne skal holdes på det nuværende niveau, vil det kræve 9.400 flere pædagoger frem mod 2025. Og 2017 er altså året, hvor udviklingen for alvor går i gang.

”Vi får brug for en ambitiøs kommuneaftale, hvor der investeres massivt på børneområdet. Og en langsigtet plan frem mod 2025, så vi sikrer os, at området bliver tilført flere ressourcer hvert eneste år”, siger Elisa Bergmann.

”Regeringen er på trapperne med en dagtilbudsreform, hvor stigningen i børnetallet også bør spille ind. Der bør indføres en målsætning for en øget pædagogandel, så vi sikrer os, at kommunerne rent faktisk ansætter pædagoger til børnene. I dag er det kun seks ud af 10 voksne i daginstitutionerne, der er pædagoger”.

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, presseansvarlig i BUPL, tlf.: 23 44 53 83

 

Find tallene fra Danmarks Statistik her.

Se befolkningsprognose frem mod 2025 her (pdf).