Massive besparelser på fritidsinstitutioner har konsekvenser for børns trivsel


I år reducerer kommunerne budgetterne på fritidshjem, SFO’er og klubber med knap 300 millioner kroner. Det går ud hårdt ud over arbejdet med børn og unges trivsel. Næsten halvdelen af pædagogerne på fritids- og skoleområdet har ikke tid til at tage sig af konflikter eller børnenes sociale problemer, viser en ny stor undersøgelse.


Opdateret d. 12. august 2019

Fritidshjem, SFO’er og fritidsklubber har måttet holde hårdt for de seneste år, hvor kommunerne har skåret drastisk i budgetterne på området. Siden 2015 er budgetterne for fritidstilbuddene reduceret med 880 millioner kroner.

Det har haft store konsekvenser for dagligdagen i landets fritidstilbud, viser en ny undersøgelse, som BUPL har foretaget blandt 6500 pædagoger og ledere på skole- og fritidsområdet. Næsten halvdelen af de ansatte oplever, at de ikke længere har tid til at tage sig af konflikter eller sociale problemer hos børnene i fritidshjem, SFO’er og klubber.

”Det er bekymrende, når så mange pædagoger siger, at de ikke har ordentlig tid til at tage sig af konflikter og sociale problemer hos børnene. Vi ved, at attraktive fritidstilbud med høj kvalitet har afgørende betydning for at forebygge ensomhed og andre former for mistrivsel,” siger formand for BUPL, Elisa Rimpler.

Igen i år har kommunerne lagt op til at reducere fritidsinstitutionernes budgetter. Og flere kommuner planlægger nye besparelser på området i 2020. Derudover har vi set, at forældrebetalingen er steget over en bred kam de seneste år, så forældrene på landsplan nu betaler halvdelen af en SFO-plads, mod 43 procent for ti år siden.

Samlet set er det den helt forkerte vej at gå i en tid, hvor stress, ensomhed og mistrivsel blandt børn og unge nærmest eksploderer, mener BUPL’s formand.

”Gode fritidstilbud kommer alle børn til gode. De har brug for frirum, hvor der er nærværende pædagoger, der lytter til og inddrager børn og unges stemme – og som understøtter det, der betyder noget for dem; venskaber, leg og kreative aktiviteter,” siger Elisa Rimpler.

Børn og unge i udsatte positioner taber

Hun påpeger, at manglen på ressourcer også går ud over det opsøgende og forebyggende arbejde i forhold til børn og unge i udsatte positioner. Det understøttes af undersøgelsen, hvor tre ud af fem pædagoger siger, at de ikke kan give den nødvendige støtte til sårbare og udsatte børn på grund af personalemangel.

”Børn i udsatte positioner har i den grad brug for at blive guidet og få hjælp til at løse konflikter og styrke relationerne til andre børn, så de bliver en del af det etablerede fællesskab. Men det kræver, at der er ressourcer og tid til det enkelte barn”, siger Elisa Rimpler.

Knæk kurven – invester i fritidstilbuddene

Den nye regering har tilkendegivet en ambition om at gøre noget ved den stigende mistrivsel blandt børn og unge. Elisa Rimpler mener, at SFO og klubområdet er et godt sted at starte.

”Hvis vi skal knække kurven for børn med psykiatriske diagnoser, ensomhed og mistrivsel, er det vigtigt, at kommunerne igen begynder at prioritere fritidsområdet. Antallet af unge falder i de kommende år. Når det sker, er det afgørende, at kommunerne lader pengene blive på området og dermed styrker normeringerne. Samtidig er der brug for sociale normeringer og fripladser til socialt udsatte børn og unge, så børnene og deres forældre ikke vælger tilbuddene fra,” siger formanden for BUPL, og fortsætter:

”Vi vil arbejde for, at den nye børne- og undervisningsminister vil tage initiativ til at nedsætte et trivselsråd, der ser på, hvordan vi bredt set forebygger mistrivsel blandt børn og unge. Og her er det centralt at kigge på, hvordan fritidsinstitutionerne kan styrkes og tilføres de nødvendige ressourcer.”

For yderligere kommentarer

Kontakt pressechef Laurids Bæk Simonsen på 22833692 eller på lbs@bupl.dk

Notat: Markante besparelser på fritidstilbud i 2019