Mange kommuner sparer på børnene trods dårlige normeringer


Der bliver længere mellem pædagogerne i flere af landets daginstitutioner, viser de endelige budgettal for 2019. Flere kommuner med dårlige normeringer skærer ned på børneområdet.


Udgivet d. 16. oktober 2018

Der spares ikke på de flotte ord og skåltalerne, når politikerne taler om betydningen af gode daginstitutioner og børns udvikling og trivsel. Men når det kommer til de kommunale budgetter for 2019, så spares der til gengæld på børnene i mange kommuner. Det viser en gennemgang af de kommunale budgetter foretaget af BUPL’s lokale fagforeninger.

Hele 47 kommuner har valgt at skære ned på børneområdet – med en samlet besparelse på 133 millioner kroner. Kun 22 kommuner vil tilføre flere midler til børneområdet – med en samlet investering på 58 millioner kroner. Det står i skærende kontrast til situationen sidste år, hvor flere kommuner valgte at investere i børnene kort før kommunalvalget.

”Det er under al kritik, når man så tydeligt kan se, at kommunalvalget er overstået. Vi står foran et børnetal, der stiger voldsomt ude i kommunerne de kommende år. Der er et stort behov for at sikre tidlig indsats og kvalitet via realiseringen af de nye læreplaner. Derfor burde det være indlysende, at politikerne bør investere massivt i stedet for at spare”, siger BUPL-formand Elisa Rimpler.

Danmarks Statistik har for nylig offentliggjort normeringstal, der viser, at normeringerne svinger voldsomt mellem landets kommuner. Mens de bedste kommuner lige akkurat lever op til BUPL’s minimumsnormering, så halter flere kommuner alvorligt efter. Blandt de 20 kommuner med de dårligste normeringer er det knap halvdelen, der sparer på børnene i 2019.

”Det er absolut en skærpende omstændighed, når kommuner med langt mellem pædagogerne sparer yderligere på børneområdet. I et lille land som Danmark skal det ikke være postnummeret, der afgør, hvor meget nærvær, omsorg og god pædagogik, vi kan levere”, fortæller Elisa Rimpler.

En tidligere undersøgelse fra Altinget viser, at otte ud af 10 byrådskandidater ønsker minimumsnormeringer i landets daginstitutioner. Derfor mener BUPL, at Folketinget skal give kommunerne de minimumsnormeringer, som der efterspørges. BUPL foreslår en minimumsnormering i alle kommuner, der hedder 3,0 i vuggestue og 6,0 i børnehaven.

Se Danmarkskort over de kommunale budgetter for 0-6 års området:

 

For yderligere oplysninger:

Elisa Rimpler, formand for BUPL, tlf.: 40232069

Michael Andersen, pressechef i BUPL, tlf.: 22774090

Børnetal stiger med 70.000 børn i alderen 0-5 år frem mod 2028

Kommuner ligger milevidt fra BUPL’s minimumsnormering

Otte ud af 10 kandidater til kommunalvalget ønsker minimumsnormeringer

Ni ud af 10 danskere ønsker minimumsnormeringer