Lukkeuger er en nednormering – færre pædagoger til børnene


Hørsholm Kommune har erkendt, at indførelse af lukkeuger de facto var en nednormering. Færre voksne til børnene i dagtilbud i kommunen betyder, at det er børn, forældre og pædagoger, der holder for.


Opdateret d. 11. marts 2021

Af: Sidsel Pedersen, Faglig sekretær, BUPL Nordsjælland

Når man fjerner penge fra et budget, så bliver der mindre at købe for.

I dette tilfælde er det desværre personaletimer.

Med det nu vedtagne forslag, hvor forældrene skal kunne stemme om lukkeugerne, fastholder Hørsholm besparelsen og den deraf følgende nednormering.

Løn under ferie

Medarbejdere i dagtilbud har ret til fuld løn under ferie, ligesom alle andre lønmodtagere i Danmark. Det betyder, at institutionerne i Hørsholm har lønudgifter i 52 uger ud af 52 uger UANSET, om der er indført lukkeuger eller ej.

Det betyder også, at når der fortsat kun gives budget til 49 uger ud af et år på 52 uger, så fastholdes besparelsen.

Derfor er præmissen for en besparelse falsk. Og derfor kan Hørsholm Kommune heller ikke se lukkeugerne som en positiv gevinst i økonomien her flere år efter.

Mindre fleksibilitet og færre pædagoger

Det eneste, lukkeuger bidrager med er, at dagtilbudslederen får færre lønkroner fordelt over hele året og dermed skal reducere i personaletimerne over hele året.

Det er en reel nednormering, og det resulterer samtidigt i mindre fleksibilitet for forældre, pædagoger og de pædagogiske ledere, som skal få budgetter og ferie til at hænge sammen. Hørsholm Kommune er kommet frem til samme resultat som BUPL Nordsjælland.

Et skridt frem og to tilbage

Udfordringen bliver nu, at Hørsholm Kommune fjernede budgetmidler, da de indførte lukkeuger for at spare, og nu ønsker man at gøre op med lukkeugerne uden at tilbageføre de midler, som de i sin tid fjernede.

Det er faktisk sådan, at de midler, det blev besluttet at give ekstra til småbørnsområdet ved efterårets budgetforhandlinger i 2020, er meget tæt på at modsvare den tidligere indførte besparelse ved indførelsen af lukkeuger.

Lad os lave beregningerne sammen

Vi vil i BUPL Nordsjælland meget gerne bidrage til en forståelse af dette. Det rammer nemlig pædagoger og børn rigtig hårdt hver gang disse justeringer gennemføres uden det rette beregningsgrundlag.


Yderligere information:

Sus Skjold Klamer, Kommunikations- og pressekonsulent, BUPL Nordsjælland, skk@bupl.dk, tlf. 29698104

Sidsel Pedersen, Faglig sekretær, BUPL Nordsjælland, sip@bupl.dk, tlf. 29678742