Lukket budgetproces i Thisted Kommune


Arbejdet med at lægge kommunens budget for 2022 er i fuld gang. Eller er det? Det er faktisk ikke let at vide, for ingen hører noget.


Opdateret d. 13. juli 2021

Økonomiudvalget vurderede i februar, at der er så meget balance i kommunens økonomi, at der ikke synes at være behov for at lave sparekatalog i år. Det er glædeligt, og kan det mon hænge sammen med, at der er valg til november?

I 2019 besluttede politikkerne i Thisted Kommune at ændre deres budgetprocedure, så politikkerne sætter en overordnet ramme i det tidlige forår. Herefter overlader de det til direktionen at lægge et budgetforslag i balance. Det forslag får politikkerne til deres budgetseminar i slutningen af august. Det har resulteret i, at meget få kender til forslagene, før de pludselig dukker frem i august. Heller ikke i MED-systemet kender man forslagene før. Derfor har MED ikke mulighed for at kvalificere og konsekvensbeskrive forslagene, inden politikkerne behandler dem til budgettet.

Medarbejderen er derfor sat uden for indflydelse og politikkernes beslutningsgrundlag begrænses til dét, direktionen leverer.

Det er en meget lukket proces, som udover at beslutningerne træffes på et smalt grundlag, strider mod alle intentionerne i MED-aftalen og Rammeaftalen, den bygger på.

Men det er bestemt godt, at der ikke politisk lægges op til besparelser i budget 2022, men vi kan jo bare krydse fingere for, at direktionen ikke har besparelser med i dét, de laver. Det er så ærgerligt, at processen skal være så lukket. At politikkerne overlader det store ansvar til en lille gruppe embedsfolk og ikke forlanger, at alle beslutninger hviler på det brede grundlag, som medarbejderne kan give via MED.

God sommer og ferie til alle pædagoger og ledere i Thisted Kommune – I fortjener det.

Venlig hilsen

Kristian Kold

Faglig sekretær, BUPL Nordjylland

E-mail: krk@bupl.dk