Lukket budgetproces i Morsø Kommune


Arbejdet med at lægge kommunens budget for 2022 er i fuld gang. Arbejdet startede allerede i februar måned, hvor økonomiudvalget satte de overordnede rammer for budgettet.


Opdateret d. 13. juli 2021

Rammen, de har sat, er, at der skal findes besparelser på 1 procent af det samlede budget, svarende til 10,5 millioner kroner. Af de 10,5 millioner kroner skal Børne- og Kulturudvalget finde de 3,5 millioner kroner.

Samtidig skriver økonomiudvalget, at det er vigtigt at fastholde nuværende serviceniveau og at udligningsreformen fra 2021 har givet Morsø Kommune en højere serviceramme. Det er ikke let at forudse, om de vi spare pengene eller er. Her tror jeg, det er vigtigt at huske, at der i november er kommunalvalg. Det er sjældent, at vi ser store besparelser i valgår.

Men reelt ved vi ikke, om der skal spares 3,5 millioner kroner i skoler og daginstitutioner, eller hvor de i givet fald vil spare, for intet er meldt ud. Ingen konkrete spareforslag har vi set, det gør det enormt svært at forholde sig til.

Politikkerne vil sikkert mene, at man undlader at pege på nogen, men reelt betyder det, at alle er i spil. Det er ikke fornuftigt set i forhold til arbejdsmiljøet.

Desværre er det efterhånden blevet reglen, at vi stort set ikke når at se tal på noget, før kommunalbestyrelsen indgår forlig på andendagen af deres budgetseminar. Det er en ærgerlig tendens, som betyder, at MED-udvalgene i meget ringe grad involveres i at konsekvensbeskrive politikkernes ideer. Det er uforståelig og ærgerligt, at politikkerne ikke i større udstrækning efterlyser MED´s vurderinger, så de politiske beslutninger tages på et bredere grundlag.

Venlig hilsen

Kristian Kold

Faglig sekretær, BUPL Nordjylland

E-mail: krk@bupl.dk