Løn vægter højere end anerkendelse


Svarene fra vores medlemsundersøgelse er læst igennem, og der er ingen tvivl om, at lønnen er vigtigere end anerkendelsen.


Opdateret d. 09. september 2020

Hvad er vigtigt for dig i din hverdag som pædagog og leder?

Det spurgte vi om i vores medlemsundersøgelse om OK21 for at få et billede af, hvilke krav, I mener der skal prioriteres ved overenskomstforhandlingerne i 2021. Og svarene er entydigt: Pædagoger vil have mere i løn!

1132 har svaret på vores medlemsundersøgelse om OK21. Tusind tak for det. Det har været meget vigtigt for BUPL Fyn at få så mange input som muligt til, hvad du mener, der er vigtigst for dig i dit arbejde som pædagog eller leder. Anciennitetsstigninger som sikrer en lønfremgang, ret til mere uddannelse, sikring af ret til forberedelse og barns sygedage er blot nogle få af de krav, I har sendt ind. Og så er der lønnen.

93 pædagoger har svaret, at det er vigtigt, at de får mere i løn for deres arbejde. 54 procent af de adspurgte pædagoger i det kommunale har indenfor det sidste år overvejet at forlade faget. Over halvdelen af dem svarer, at det skyldes lønnen. Og det er bekymrende, mener BUPL Fyns formand, Rikke Hunsdahl.

– Det er jo det, der sker, når man ikke synes, man bliver belønnet for den indsats, man gør, og i øvrigt presses til det yderste hver dag. Det er en katastrofe, hvis dygtige pædagoger forlader faget på grund af lav løn, og dårlige vilkår. Samtidig er det en dårlig rekrutteringsstrategi, når vi har brug for mange flere pædagoger i fremtiden.

Løn som lærerne
Også hos lederne er det tydeligt at se, at en lønstigning på området er det vigtigste. 89 procent ad de adspurgte ledere svarer, at det er vigtigt, at BUPL Fyn har et krav om et særligt lønløft til pædagoger og pædagogfaglige ledere. Det er især lærerlønnen, som pædagoger sammenligner med. En lærerløn ligger nemlig væsentlig over det en pædagog får.

Pædagoger landet over har høstet stor anerkendelse fra forældre, politikere og medier under nedlukningen af skoler, vuggestuer og børnehaver. Det er pædagogerne og lederne, der på trods af bekymringer og risiko for smitte har stået i frontlinjen og sikret, at børn og unge har haft mulighed for at være en del af fællesskaber og pædagogiske miljøer. Både fysisk og virtuelt. Samfundssindet har været i verdensklasse. Men anerkendelse for den pædagogiske indsats er ikke nok. Lønnen skal følge med. Og det er Rikke Hunsdahl fuldstændig enig i.

– Det er VIGTIGT at råbe højt om løn. Pædagoger er den gruppe med en mellemlang uddannelse, der tjener mindst. Det afspejler ikke tilnærmelsesvis den vigtige opgave, professionelle pædagoger udfører hver eneste dag. Vores børn og unge er det vigtigste, vi har, og vi skal anerkende pædagogernes enorme indsats. Også på lønnen, understreger Rikke Hunsdahl, og forsikrer, at lønstigning vil være en del af BUPL Fyns krav til OK21.

Men selvom lønnen bliver en del af de krav, vi har med til forhandlingsbordet, er forventningerne nødt til at være realistiske. Coronakrisen har presset samfundsøkonomien herhjemme og over hele verden.

– Det er vi nødt til at have med, når vi sætter os ved bordet, lyder det fra formanden.

 

Du kan læse de krav, som vi i BUPL Fyn har udtaget. De skal vurderes sammen med alle de andre fagforeningers, før de endelige krav udtages til forhandlingsfællesskabet:
Bupl Fyns krav til OK21