Løn og arbejdsvilkår er ikke for børn i Rudersdal


Vi må som faglig organisation konstatere, at arbejdsgiver- og uddannelsesansvaret tilsyneladende ikke er så åbenlyst for Rudersdal Kommune, som det er for os i BUPL Nordsjælland. Ann Sofie Orth efterlyser indspark fra de faglige organisationer, så her er vores indspark i debatten om sygefravær, lave lønninger og arbejdsmiljø for pædagogerne i Rudersdal Kommune.


Udgivet d. 26. maj 2021

Af: Marlene Dalskov, Faglig sekretær, BUPL Nordsjælland

En CEPOS-analyse fra december 2020 viste, at pædagogerne havde det 5. højeste sygefravær i landet. Vi adresserede naturligvis problematikken på daværende tidspunkt og påpegede vigtigheden af – og kommunens ansvar for – at få lavet en tilbundsgående undersøgelse af pædagogernes tilsyneladende haltende arbejdsmiljø. For det er den konklusion, vi kommer frem til – en konklusion, som også drages i alle andre brancher ved højt sygefravær.

Ingen må blive syge af at gå på arbejde

Som faglig organisation forventer vi naturligvis, at politikerne som øverste arbejdsgivere formår at skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø for sine ansatte, så man ikke bliver syg af at gå på arbejde. En undersøgelse skal indeholde ”hele pakken” og ikke blot være en snæver undersøgelse af medarbejdernes konkrete fravær. Der skal kigges på rammer og vilkår for at skabe god pædagogisk ledelse, hvordan er normeringerne og hvad med lønnen? Er der attraktive og fleksible seniorordninger, så ældre pædagoger og ledere fastholdes? Er der veluddannede praktikvejledere, der kan motivere de studerende og på den måde fastholde dem i kommunen? Ja, der er mange parametre at skrue på.

Kommunerne konkurrerer om pædagogerne

Rudersdal ligger, ligesom alle andre kommuner i hovedstadsområdet, i konkurrence med de omkringliggende kommuner i kampen for at tiltrække kvalificerede pædagoger. Det er et vilkår, som det er nu. Hvis kommunen ikke skiller sig ud, så er kampen tabt på forhånd.

Løn er et parameter i det samlede hele. Ikke nødvendigvis det mest direkte udslagsgivende i forhold til sygefravær, men et sekundært påvirkende parameter. Pædagogerne i Rudersdal får en løn, som placerer dem på en 25. plads ud af 28 kommuner her i hovedstadsområdet kun slået af Tårnby, Gladsaxe og Ishøj. Det svarer til, at en pædagog i flere omegnskommuner er tæt på at få en måneds løn mere for samme arbejde.

Rudersdal kan ikke konkurrere på løn og arbejdsvilkår

Løn er bestemt ikke alt, heller ikke for pædagogerne, der sjældent vælger fag i forhåbning om en tyk tegnebog, men løn er lig med rekruttering. Og her har Rudersdal Kommune allerede tabt. Og det samme har arbejdsmiljøet og de tilbageværende pædagoger, som ikke får nok kolleger.

Tal pædagogfaget op

Så kære Jens Ive, her skal lyde en opfordring til at tale pædagogfaget op, tage ansvar for den tredjedel af pædagoguddannelsen, som I har mulighed for at påvirke direkte ude praktikforløbene i institutionerne og i øvrigt medvirke til en positiv branding af faget, som er nødvendig for at løse den udfordring, vi står overfor.

BUPL Nordsjælland medvirker hellere end gerne i denne proces og vil gerne tydeliggøre, at vi har et godt samarbejde med forvaltningen i kommunen. De har de bedste intentioner for området, men vi skal ikke glemme, at de arbejder under de rammer, som kommunens politikere giver dem.