normeringerne er faldet med det, der svarer til 4000 fuldtidsansatte pædagoger siden 2009.


normeringerne er faldet med det, der svarer til 4000 fuldtidsansatte pædagoger siden 2009.