Ligeløn og tillid til fagprofessionelle


De to foreslåede satsningsområder i BUPL Storkøbenhavn for 2018-20 ’Ligeløn’ og ’Skab tillid til fagprofessionelle’ blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen 4. oktober i Rødovre.


Opdateret d. 10. oktober 2018

Af Charlotte Toft

Næstformand Charlotte Stendorf præsenterede de kommende års satsningsområder: ’Ligeløn’ og ’Skab tillid til fagprofessionelle’ på BUPL Storkøbenhavns generalforsamling.

Ligeløn
”Vi står i en ganske særlig situation, hvor en lang række kvindefag halter efter de øvrige ansatte på arbejdsmarkedet, og ifølge SFI vil der gå 110 år før kvindernes lønefterslæb er væk, hvis vi fortsætter i samme tempo som nu. Så på ligestilling og ligeløn har vi et KÆMPE sejt træk, hvor vi sammen skal lægge et pres”.

Lige løn for arbejde af samme værdi er stadig ikke en realitet på det pædagogiske område. Den gennemsnitlige lønforskel mellem en nyuddannet lærer og en tilsvarende pædagog er ifølge Danmarks Statistik på over 7000 kr. om måneden. Og selvom overenskomstforhandlingerne i 2018 tog hul på at løse det årelange problem med en ny ligelønspulje, er der fortsat langt til mål.

Problemet kan kun for alvor løses på landsplan af Folketinget og parterne ved OK- forhandlingerne, men der er også brug for en lokal indsats. BUPL Storkøbenhavn vil derfor konkret:

• Fokusere på ligeløn i de lokale lønforhandlinger og undersøge, om kommunerne aflønner ’arbejde-af-samme-værdi’ ens på tværs af faggrupper.
• Gøre det kønsopdelte arbejdsmarked til et element i de uddannelsespolitiske indsatser f.eks. TR-uddannelsen og påvirkning af Københavns Professionsskole.
• Lave medlemsarrangementer med fokus på ligeløn og ligestilling.
• Arbejde for at ligeløn og ligestilling fortsat står øverst på BUPL’s nationale dagsorden.
• Skabe debat om den danske models begrænsninger ift. ligeløn.

Skab tillid til fagprofessionelle
Charlotte Stendorf indledte det andet foreslåede satsningsområde med ordene:

”Der er områder, hvor bl.a. I som medarbejdere oplever meningsløse regler og skemaer, der tager tid fra kerneopgaven, og hvor der er fokus på systemet fremfor resultater.”

Den ny dagtilbudslov etablerer til gengæld et springbræt for en ny styringsdagsorden, for loven begrænser den kommunale (overstyring) af pædagogerne. Den anledning ønsker BUPL Storkøbenhavns bestyrelse at gribe og vil derfor konkret:
• Gennemføre en undersøgelse i alle medlemskommuner for at identificere om overstyring eller brug af pædagogiske koncepter strider mod de nationale læringsmål, der i givet fald skal erstattes af tillid til fagprofessionelle.
• Samarbejde med en kommune om at fremme styringsformer baseret på tillid til de fagprofessionelle.
• Øge pædagogers interesse for styring, motivere dem til at påvirke styringen af deres arbejdsplads og understøtte deres mulighed for at ytre sig.
• Lægge offentligt pres på kommuner, som fortsætter overstyringen uagtet intentionerne i dagtilbudsloven.
• Øge pædagogiske lederes muligheder for at påvirke styringen i deres kommune og understøtte deres evne til at lede opad.

Begge satsningsområder blev vedtaget.