Ledermøde i Nordsjælland :: OK18


Hvilken indflydelse har en eventuel strejke /lockout på mit arbejde som leder?

Det var et af spørgsmålene, som den lokale lederforening i Nordsjælland havde inviteret BUPLs lederformand Eva Munck Immertreu til at besvare 5. april.


Udgivet d. 9 april, 2018

Det var en aften, hvor lederne fik lejlighed til at drøfte udfordringer og lade sig inspirere af historier og fortællinger på tværs af kommunerne.

Eva håber naturligvis på, at der findes en løsning inden en eventuel konflikt bryder ud, men understregede, at:

”Konflikten har lært mig, at vi skal blive bedre til at tale om arbejdsforhold i fredstid, så vi er parate til OK forhandlingerne”.

 

Eva synes, at det er spændende at komme rundt og drøfte ledernes udfordringer og overvejelser og glæder sig til at bringe dem videre til Lederbestyrelsen og Hovedbestyrelsen. Her er hendes mål, at der skal arbejdes videre med dem og findes relevante løsninger.

Når vi mødes med konflikt som omdrejningspunkt, skal der naturligvis være tid til spørgsmål. Og her var aktiviteten stor. Ikke mindst fordi vores lokale formand Pernille Riis, vores lokale lederformand Åse lagefoged og forbundets jurist Ulla Nielsen, beredvilligt kastede sig ud i svarene og sørgede for at svarene blev relevante og nuanceret.

Her er et par eksempler på de udfordringer og opgaver lederne stilles overfor.

 • ”Hvad gør jeg som leder, hvis jeg er i tvivl om, hvad min arbejdsgiver siger?”
  Her var både Eva og Pernille skarpe i deres svar. Start altid med din arbejdsgiver. Brug lejligheden til at skabe kontakt og vær ikke bekymret for at spørge ind til, hvad din arbejdsgiver mener. Det er vigtigt at understrege, at det er KL som har udsendt lockoutvarsel, og derfor er det arbejdsgiver, der skal forklare opgavens karakter og er ansvarlig for, at opgaven løses.
 • ”Hvad hvis jeg stilles overfor en urimelig eller overenskomststridig opgave?”
  Her kom svaret fra Ulla. Start altid med at kontakte arbejdsgiver for at få en forklaring. Spørg gerne ind til, hvor det står skrevet. Gør det skriftligt, for så er dokumentationen på plads. Herefter kan du med fordel sende svaret og opgaven ind til BUPL Nordsjælland. Vi samler de mange udfordringer og bringer dem ved først kommende lejlighed videre til kommunen.
 • ”Hvilke regler gælder ved en urafstemning?”
  Igen kunne Ulla svare. ”Ved en urafstemning er der ingen regler for, hvor længe urafstemningen kører. Det bliver besluttet fra gang til gang. Men typisk har medlemmerne 14 dage til at svare. Herefter går der en periode med optælling inden resultatet foreligger”.
 • ”Hvad gør vi, når konflikten er færdig?”
  Her havde Eva fokus på, at det er lederen, der er overordnet ansvarlig for, at institutionen fungerer – også efter en konflikt. Alle skal behandles ordentligt, og alle er stadig kolleger. Sørg for at inddrage TR’en, så det er TR’en, der tager drøftelserne.

Alt i alt oplevede vi en aktiv og dynamisk debataften, hvor der var rig lejlighed til at blive klogere på opgaver og udfordringer ved en eventuel konflikt.

OK18 ledermøde i BUPL Nordsjælland