Ledermedlemmerne delt i spørgsmålet om corona-penge


I en ekstraordinær situation har lederne påtaget sig et ekstraordinært arbejde. Det bør belønnes, mener BUPL Sydjylland. Blandt ledermedlemmerne er der forskellige holdninger til sagen.


Udgivet d. 10. november 2020

Da covid-19 for alvor ramte Danmark i marts 2020, stod landet i en ganske særlig og ekstraordinær situation. Det samme gjorde lederne i landets institutioner. Både i forbindelse med den akutte nedlukning, som blev meldt ud med ganske kort varsel, og igen ved genåbningen var der en lang række foranstaltninger og opgaver for lederne at løse.

”Det var en helt usædvanlig situation, og vi ved, at der er blevet arbejdet sindssygt hårdt alle steder. Lederne har været nødt til at tage både aftener, weekender og ferie i brug for at følge med. Det store arbejde bør på alle måder anerkendes,” siger formand for BUPL Sydjylland Jonna Jul Gudmundsen.

Derfor indledte BUPL Sydjylland i det tidlige forår forhandlinger med samtlige sydjyske kommuner med henblik på at få udbetalt et engangsbeløb til lederne.

”Og jeg vil sige med det samme, at det har været et dilemma, fordi der blandt ledermedlemmerne faktisk er mange forskellige holdninger til det her spørgsmål,” siger Jonna Jul Gudmundsen.
.

Enkelte ledere ønsker ikke kompensation

Ledermedlemmerne i BUPL Sydjylland er nemlig delt i spørgsmålet omkring et ekstra beløb. Nogle ledere – om end et fåtal – mener, at i den situation hele landet har været i, bør alle yde en ekstra indsats uden at bede om at få noget til gengæld.

”Jeg har respekt for, at der er forskellige holdninger i den her sag. Men for mig udelukker det at gøre en samfundsmæssig stor indsats ikke, at man også kan blive ekstraordinært belønnet for det. I BUPL Sydjylland er det vores opgave at kæmpe for ledernes løn og ansættelsesvilkår, og det har vi valgt også at gøre i denne situation,” siger Jonna Jul Gudmundsen.
.

Billund Kommune tildeler ekstra beløb til lederne

Billund Kommune indgik allerede inden BUPL Sydjyllands henvendelse en aftale om at tildele ledere på dagtilbudsområdet og sfo-området et engangsbeløb.

Status i de øvrige kommuner er pt, at der enkelte steder stadig mangler en afklaring, men at størstedelen af de resterende kommuner har afvist at give et særtillæg med den begrundelse, at det ekstraordinære arbejde i forbindelse med covid-19 er en del af det at være leder – og altså den opgave man i forvejen får løn for. I disse kommuner er ledere inden for andre områder heller ikke blevet kompenseret.

Det er lykkedes enkelte steder at få forhandlet individuelle aftaler på plads. I flere af de kommuner, som har afvist at give et ekstra beløb som engangstillæg, har man meldt ud, at spørgsmålet kan tages op igen ved de individuelle lønforhandlinger næste år.