Lederformand i Storkøbenhavn: Send flere indspark i vores retning


Så gik endnu et corona-år med alt, hvad det nu indebærer. Og vi skal nok til at vænne os til, at corona er kommet for at blive i de kommende år. I nogle perioder mere end i andre. Og det både påvirker og har påvirket ledernes arbejdsvilkår.


Opdateret d. 07. januar 2022

Coronapandemien har igen og igen påvirket vores og jeres arbejdsvilkår. Der er tale om ændringer, der gør noget ved både måden at arbejde og være sammen på. Og netop lederrollen under corona er et forhold vi har haft særligt øje for i det forgangne år.

Et år, hvor lederne var under stort pres, betød særlig fokus på indflydelse
I Den Lokale Lederforeningsbestyrelse (LLB) kan vi se tilbage på et år, hvor lederne har ligget vandret og været under et nærmest umenneskeligt pres. LLB’s fokus i år har derfor også været særligt rettet mod at få skabt mest mulig opmærksomhed og indflydelse med de muligheder, vi som bestyrelse, nu en gang har. En vej til indflydelse, der også går gennem BUPL Storkøbenhavns dygtige medarbejdere og formand – og ikke mindst jer, der som ledere har talt og handlet og gjort både offentligheden og os opmærksomme på, hvad I stod i. Uden alle jer ville LLB næppe kunne opnå mange resultater.

Den nødvendige og vigtige politiske interessevaretagelse
I BUPL Storkøbenhavn og i lederbestyrelsen har vi i det forgangne arbejdet målrettet med politisk interessevaretagelse, og formand Jon Olufson og jeg har bl.a. rettet fælles henvendelse til politikere.

Politisk interessevaretagelse som metode har i 2021 har givet os vigtige og lærerige erfaringer. Det gælder både BUPL Storkøbenhavn og LLB, og de erfaringer kommer vi til at tage med ind i 2022. Tænkningen i metoden er, at vi via analyse og målsætninger har større muligheder for at påvirke beslutningstagerne og dermed påvirke og forandre vilkårene – alt sammen til gavn for ledermedlemmerne. Det lyder måske banalt, og vi har da også et stort arbejde foran os, men når vi i højere grad søger efter samarbejdspartnere ift at påvirke og skabe bedre vilkår for ledere i de storkøbenhavnske kommuner, så kommer vi også forbi vanetænkning og får skabt nye blikke på, hvem vi har fælles interesser med til gavn for ledermedlemmerne. Det stiller os ganske enkelt stærkere, når vi via konstant påvirkningsarbejde, hvor vi også tilbyder vores viden, bliver dem, man opfatter som seriøse samarbejdspartnere og gerne vil skabe forandringer med.

Som formand for Den Lokale Lederforening er jeg ikke i tvivl om, at det er vejen frem til bedre resultater. En opfattelse jeg deler med Jon. Vi står side om side med målet for øje – og måske kan vi i LLB godt tillade os af at være lidt stolte af at være med til at præge den nye retning for BUPL Storkøbenhavn. Jeg er !

Succesfuld Ledelseskonference
En anden ting, jeg og LLB også er stolte af, er Ledelseskonferencen, der i oktober 2021 blev holdt under en overskrift vi alle kunne referere til, nemlig ”Ledelse i en brydningstid”. 115 ledermedlemmer deltog og bl.a. Anne Skare, James Høpner, Ann-Christina Matzen, Christian Bason og Lene Tanggaard gav os deres forskellige bud og perspektiver på ledelse i den største omorganisering af arbejde og liv, vi pga pandemien har set i nyere tid.

Jeg og LLB glæder os allerede nu til at kunne invitere til Ledelseskonference i 2022, som vi har begyndt tilrettelæggelsen af og som vil foregå d. 22.-23. september 2022.

Vi har brug for jeres hjælp og indspark
Mit særlige ønske for 2022 er, at vi i LLB når ud til endnu flere medlemmer og bliver klogere på de udfordringer og dilemmaer, I står i. Til det har vi brug for jeres hjælp, så vi bedst muligt kan påvirke beslutningstagere, og her vil jeres bidrag og indspark medvirke til at sætte fokus på lederes udfordringer.

Så nytårsønsket fra mig lyder på, at I kommer med endnu flere indspark til LLB i 2022.

Godt nytår!

På vegne af Den Lokale Lederbestyrelse i BUPL Storkøbenhavn,

Niels Klitgaard Aagesen
Formand for lederbestyrelsen