Leder: Det vigtigste er børnene – også under corona


Øvelse gør som bekendt mester, og lederne i institutionerne ved nu, hvad det indebærer at være åben i et nedlukket Danmark. Eventyrgården i Odense har bevaret børneperspektivet trods restriktioner.


Opdateret d. 23. februar 2021

Af: Lisette Ihler Hjertholm

År 2021 er på mange måder startet som 2020 blev afsluttet. Nye restriktioner, flere retningslinjer og anbefalinger og mødeplaner, der skal gå op, når medarbejderne skal testes.

Corona kaster stadig lange skygger over vores hverdagen, men øvelse gør som bekendt mester. Denne gang ved lederne i institutionerne nemlig godt, hvad det indebærer at være åben i et nedlukket Danmark. De er vant til nye restriktioner, der kommer løbende – og de løser dem hen ad vejen. Som de har gjort i snart et år.

– Som jeg hører det, er lederne derude ved godt mod. Der er god opbakning fra forældre, kommuner og forvaltninger, der lytter til lederne, når de fortæller, hvad der skal til for at pædagoger og ledere kan være i det. Udfordringerne bliver løbende løst på en pragmatisk måde. Vi er jo på en øvebane alle sammen. Der er ikke nogen facitliste for noget af det her, siger formand for lederbestyrelsen i BUPL Fyn, Lissi Beier.

I Børnehuset Eventyrgården i Odense er hverdagen med corona også præget af løsningsorienteret ledelse og personale, der løbende arbejder med at løse de udfordringer, restriktionerne giver. De har i mange år arbejdet med en systematik struktur, hvor medarbejderne positionerer sig sammen med en mindre gruppe børn. Og det har hjulpet børn og voksne i coronatiden.

-Vi har ikke først skulle inddele børn og voksne i mindre grupper og finde en ny arbejdsgang. Det trin har vi sprunget over, siger daglig pædagogisk leder i Børnehuset Eventyrgården, Conny Østergård Christensen, og fortsætter:

-Vores systematik og den struktur, vi har opbygget i børnehuset, har betydet, at det har været muligt for os at få en corona-hverdag tæt på den almindelige hverdag, vi havde før corona.

Bamsepladsen
Men selvom corona ikke har påvirket Eventyrgårdens struktur voldsomt, så har det krævet nye måder at tænke på. Conny Østergård Christensen arbejder ud fra sætningen: ”Når vi ikke kan få det bedste, hvad er det næstbedste så?” Og det spørger hun både sig selv og medarbejderne om, så de sammen kan opretholde en hverdag, hvor børnene og den pædagogiske faglighed kommer først.

– Jeg tænker meget over, hvordan vi gør det corona-rigtigt samtidig med, vi også skal være corona-venlige. Jeg ved godt, at det betyder meget for forældrene og børnene, hvordan forældre har mulighed for at aflevere deres barn og få sagt farvel på en god måde. Vi har derfor valgt, at man går ind på legepladsen og hen til den dør, der hører til stuen. På fliserne har vi tegnet en bamse, og her kan man stille sig og sige goddag og farvel til barnet. Det fungerer godt for alle. Det er det næstbedste, når vi har valgt, at forældrene ikke må komme ind i huset, siger den daglige pædagogiske leder.

Institutionens cykelskure er blevet forandret til nye og spændende læringsrum, så børn og voksne kan have det godt ude. Hvis cyklerne går til, må der købes nye ind efter corona. Og så er legepladsen også blevet forandret efter corona-restriktionernes anbefalinger om at dele legepladsen op.

-Vores udgangspunkt har været, at vi ønskede så lidt ¨afskærmningsbånd¨ som muligt. Så legepladsen er delt i to dele med en træstamme som visuel adskillelse for børnene. Da vores legeplads i forvejen er inddelt i forskellige læringsrum, betød det, at der manglede gynger på den ene side af legepladsen. Og det betød, at medarbejderne satte ind med deres kreativitet, siger Conny Østergård Christensen.

De fik blandt andet lavet nogle heste af bildæk, så det nu er muligt at ride. Et andet sted lavede medarbejderne et ¨vandland¨ ud af rør, som de med hjælp fra en forælder, fik sat op på et rækværk, så man kan lege med vand. Små hække er sat rundt om legehusene, så der er mulighed for at fordybe sig i mindre grupper. Cykelskurene blev inddraget, og selvom det nok ikke er det bedste læringsrum at opholde sig i– så er det det næstbedste.

-De nye læringsmiljøer drager børnene, lyder det fra Conny Østergård Christensen, der har stor respekt for medarbejdernes kreativitet og engagement.

Tydelighed og åbenhed
Som leder er det vigtigste for Conny, at der er en tydelighed, åbenhed og en bevidsthed om at være sammen om det hele. Og de skal tale om alt der, der er en udfordring. Blandt andet arbejdsmiljøet.

-Det er lidt af en udfordring, for arbejdsmiljøet lider virkelig under corona-krisen. Det er der ingen tvivl om. Men her tænker jeg igen, at hvis vi ikke kan få det bedste, må vi få det næstbedste. Medarbejderne lider et savn i forhold til det sociale samvær, når vi ikke må mødes på kryds og tværs. Så må vi tænke corona-rigtigt igen.

Derfor er institutionens store fællesrum indrettet med fire borde med corona-afstand. Hver gruppe/stue har sit eget bord, og det gør det muligt for alle at være tydelige på, hvad der fungerer og hvad der ikke gør. Her kan medarbejdere tale sammen og være i et socialt netværk så meget, det kan lade sig gøre.

Og det er netop den tydelighed, åbenhed og kommunikation, der er vigtig i en tid som denne, siger Lissi Beier:

– Jeg tænker, dialogen er forudsætningen for, at vi lykkedes. Det er rigtig vigtigt at have øje for at lytte til, hvad det er, pædagogerne føler sig presset omkring. Det at man får mulighed for at sige det højt, at have et netværk eller et rum, hvor man kan sige de ting højt, der er svært. Vi er alle sammen i samme båd, og der er ikke noget quick fix på det her. Vi bliver bare nødt til at tale om det og være i det og hjælpe hinanden.

Tilbage i Eventyrgården er der trods corona en stor optimisme for fremtiden, og de er begyndt at samle erfaringer fra corona-tiden til tiden efter corona. Lige nu bruger man mere plan B end plan A, fordi plan A ikke kan lade sig gøre. Men sådan bliver det ikke ved med at være.

-Vi skal hele tiden have i baghovedet, at vi forhåbentlig, inden alt for længe, kommer tilbage til det, der kan lade sig gøre. Vores pædagogiske ståsted og fundament, er jo ikke gået tabt under en corona- pandemi. Vi har haft mange pædagogiske snakke under pandemien, og vi kan drage nytte af de bedste, når vi vender tilbage til vores hverdag efter corona. siger den daglige pædagogiske leder og fortsætter:

– For mig er det rigtig vigtigt, at vi, også under coronaen, snakker pædagogik og hele tiden har barneperspektivet for øje. Børnenes hverdag skal ikke være fyldt med uforståelige restriktioner – her er det vores vigtigste opgave lige nu at sikre en hverdag, der ligner den, de kender, glæder sig til og er tryg ved. Nu står fastelavn for døren, og det glæder børn sig altid meget til. Det er en stor festdag for dem. Så her er vores opgave at finde den næstbedste løsning under corona, så børnene får et godt fastelavnsminde – også i 2021.

Så trods corona bliver Eventyrgården fyldt med prinsesser, pirater og spidermænd. Dog uden masker, svær og tryllestave og med fastelavnstønden udenfor i stedet for indenfor. Det bliver måske ikke den bedste fastelavnsfest – men det bliver den næstbedste.