Læserbrev: SFO er go’: Børn har brug for fritid i fællesskab (Aarhus)


Vores opfordring til forældre er at vælge SFO’en til. At give børn muligheden for at mødes på tværs af årgange, få styrket selvværd, kreativitet, opfindsomhed og vedholdenhed, få lov til at være sig selv og prøve sig selv af i et trygt, lokalt SFO-miljø.


Udgivet d. 3. juni 2020

Læserbrev fra BUPL Århus og Rådmand Thomas Medom. Læserbrevet er på vej i pressen og forventes at udkomme den 10. juni 2020.

SFO er go’: Børn har brug for fritid i fællesskab
Af Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, og Marianne G. Nielsen, fmd. BUPL Århus

Desværre har vi under coronakrisen set, at nogle forældre har valgt SFO’en fra. Uvisheden om krisens længde og dybde har sikkert spillet ind, behovet for ”SFO-pasning” har været mindre for nogle, det forstår vi også. Men børnene mister ikke alene kammerater i SFO’erne, de mister også livsmuligheder, hvis de ikke kommer tilbage igen.
Til et godt børneliv hører gode kammerater, godt samvær om ”vil og skal”, og pauser med ro, tid og mulighed for bare at være sig selv. Gode børneliv giver det enkelte barn mulighed for at trives – personligt, socialt og for at udvikle alsidige personlige kompetencer. At forstå sig selv og sine omgivelser, at kunne udtrykke sig, begå sig socialt, være tryg med krop og bevægelse, med natur og udeliv.
Børn lærer hele tiden og i alle sammenhænge, de lærer alene og de lærer – måske allermest – sammen. Men det kommer ikke af sig selv, det skal indimellem hjælpes på vej af et skub, et initiativ, en snak om det, der er svært og det, der går godt. Børn udvikler sig, når de indimellem bliver udfordret til at prøve noget andet, end det de plejer.
En af de bedste rammer til at gøre det, er SFO’erne, hvor fritid i fællesskab får mening. SFO’en er garant for fællesskabet, for at børn ikke ender i krog alene, men kan være i et levende miljø på en granitgrund af stærk pædagogik. SFO’erne har en naturlig og tæt sammenhæng med skolerne, men er ikke en forlængelse af skoledagen. Her er plads til at være, og til børns selvinitierede og selvvalgte. Godt hjulpet af kompetente pædagoger, som er dedikeret til lige netop den opgave.
Vores opfordring til forældre er at vælge SFO’en til. At give børn muligheden for at mødes på tværs af årgange, få styrket selvværd, kreativitet, opfindsomhed og vedholdenhed, få lov til at være sig selv og prøve sig selv af i et trygt, lokalt SFO-miljø.
SFO’erne er også på en meget konkret måde en direkte investering i fremtiden. SFO’erne bygger en bro til fritidsklubberne og dermed de første bidder af et ungdomsliv, som på en gang er mere frit, mere krævende og måske lidt mere utrygt, når både kræfter og hormoner sættes fri. Har man hentet et godt fundament i SFO’en i form af kendskab og kammeratskab på tværs, så står børnene og de unge endnu bedre rustet.