Læserbrev: Mangler Dragør pædagogiske visioner?


“Kære politikere i Dragør, lad os være ambitiøse sammen, til gavn for den pædagogiske kvalitet, for børnene i Dragør og for de pædagogiske arbejdspladser. Der skal handles nu, inden det går galt. Ellers ser vi desværre frem mod en fatal mangel på uddannede pædagoger og trange tider for pædagogikken i Dragør,” skriver faglige sekretærer Nina Hemmingsen og Jan Poulsen i Dragør Nyt.


Udgivet d. 8. oktober 2020

Da vi i BUPL Hovedstaden læste dagsorden til mødet i Børne-, Fritids og Kulturudvalget d. 07. oktober fik vi kaffen galt i halsen. Mere specifikt punkt 4,”orientering om 60/40 fordelingen på Dagtilbudsområdet”, som kan oversættes til fordelingen af uddannede pædagoger/øvrigt pædagogisk personale i kommunens daginstitutioner.
Dragør Kommune har en officiel målsætning om 60 pct. uddannede pædagoger. Men Dragør har ifølge egne beregninger nu en pædagogandel helt nede på 43 pct. Det er et niveau, der ligger væsentligt under resten af landet og Hovedstadsområdet. Derfor er det selvfølgelig en god idé at drøfte dette, for Dragør står ligesom resten af Region Hovedstaden i en rekrutteringsudfordring.

Men det der virkelig kan undre, er den såkaldte analyse i sagsfremstillingen og fraværet af faglige perspektiver. Administrationen finder således ikke belæg for endegyldigt at fastslå, at der er sammenhæng mellem normering, faglighed og pædagogiske kvalitet. Fordelingen 60/40 konkluderes at ”forblive” et politisk spørgsmål alene. Der argumenteres yderligere med, at pædagogisk personale ofte benævnes ”de voksne” i daglig tale om minimumsnormeringer – hvilket leder dem til konklusionen, at personalet ikke nødvendigvis behøver være uddannede pædagoger. Og her gik det helt galt. For pædagogik i daginstitutioner er ikke blot hygge et par timer om dagen, hos en moderlig omsorgsperson. Pædagoger er uddannede professionsbachelorer, som blandt andet skal arbejde ud fra en ambitiøs dagtilbudslov, professionelle som skal arbejde tværfagligt og dokumenterende med afsæt i forskning. Kravene til pædagogernes viden og kompetencer er altså øget markant siden beslutningen om at have 60% pædagoger. Indførelse af styrkede pædagogiske lærerplaner bygger bl.a. på sikker viden om hvor vigtig indsatsen i barnets tidlige år er. Der er altså brug for at øge niveauet for både uddannelse og efteruddannelse. Det pædagogfaglige og fagprofessionelle perspektiv er helt udeladt af sagsfremstillingen til politikerne. Tværtimod virker det til, at man godt ved, ”at skoen ikke passer” – og at der skal tilføres midler til daginstitutionerne, hvis de skal opnå den ønskede fordeling på 60/40 og den økonomiske tildelingsmodel, og derfor kan man lige så godt klippe både hælen og tåen af ved at sænke ambitionerne.

Men opfordringen herfra er, at der ikke skal reduceres i det pædagogiske ambitionsniveau, tværtimod. I de omkringliggende kommuner opruster man og sætter sig i selen for at finde flere uddannede pædagoger til institutionerne, og det ud fra et ønske om at højne kvaliteten. Derfor er det ikke blot uambitiøst, men også faktuelt forkert, når det påstås, at uddannelsesniveauet hos det pædagogiske personale ikke betyder noget. I Dragørs institutioner er der i gennemsnit kun 2 pædagoger ud af 5 der arbejder med børnene. Til sammenligning kunne vi ikke forestille os en folkeskole, hvor kun 2 ud af 5 undervisere havde læreruddannelse? Nej, vel? Anerkend nødvendigheden af det pædagogiske arbejde og pædagogernes store arbejde. Invester i flere (vel)uddannede pædagoger. Læg strategi for at rekruttere pædagoger til Dragørs daginstitutioner. Gør Dragør attraktiv med fokus på pædagogisk kvalitet og udvikling, godt arbejdsmiljø og invester i efteruddannelse af pædagogerne (som desværre også halter gevaldigt).

Så kære politikere i Dragør, lad os være ambitiøse sammen, til gavn for den pædagogiske kvalitet, for børnene i Dragør og for de pædagogiske arbejdspladser. Der skal handles nu, inden det går galt. Ellers ser vi desværre frem mod en fatal mangel på uddannede pædagoger og trange tider for pædagogikken i Dragør. Vi byder gerne ind med viden og hjælp til kvalificering af visioner for området.

Jan Poulsen og Nina Hemmingsen, faglige sekretærer i BUPL Hovedstaden