Læserbrev: Gode vuggestuer fremfor tvangsvuggestuer


Regeringen, DF og Socialdemokratiet vil sammen tvinge alle etårige ghettobørn i vuggestue i 25 af deres vågne timer om ugen, hvor de skal deltage i et obligatorisk læringsforløb -ellers ryger børnepengene. Men politikerne burde i stedet fokusere på at skabe bedre vilkår i daginstitutionerne med mere tillid og mindre tvang.


Opdateret d. 08. august 2018

Af: Johnny Gaardsdal, Faglig sekretær

Som far til en dreng på tre, der har gået to år i en vuggestue, med mange forskellige nationaliteter og etniske herkomster. Så forstår jeg slet ikke behovet for indførelsen af tvangsvuggestuer med tvangslæringsforløb om danske traditioner.

Om morgenen når jeg møder i min drengs vuggestue, er atmosfæren stille og rolig. Stemmerne fra stuerne lyder afdæmpede og anerkendende. De voksne benævner børnenes handlinger og er opmærksomme på børnenes behov. Og når min dreng så er færdig med at tage sko og jakke af og med mig i hånden bevæger sig ind på stuen, bliver han mødt af en voksen, der siger: ” Der kommer jo vores, Karl.” Vuggestuen er et fællesskab, hvor alle er med og ALLE er velkomne. Og fællesskabet er bygget på tryghed og tillid til, at vi i fællesskab vil hinanden det bedste.

Pædagogerne i vuggestuen laver mange aktiviteter og skaber en kultur med faste rutiner, der giver børnene ro og mulighed for at udvikle sig. Børnene får mad og den søvn de har brug for. Og de voksne er gode til at gå foran, formidle kultur og traditioner, udforske og vise børnene nye sider af verden -og andre gange lader pædagogerne børnene føre an.

På den måde skaber pædagogerne i vuggestuen gode vækstbetingelser for læring, udvikling og demokratisk dannelse.

Jeg er selv pædagog. Og ved hvilket enormt arbejde, det er at skabe sådanne fællesskaber og læringsmiljøer. Det kræver pædagoger, der kan deres kram og kan re-flektere fagligt over tegnene de ser i løbet af dagen.

På samme måde ved jeg også, at tvangsvuggestuer med tvangslæringsforløb ikke er vejen frem! For det første kan tvangen sætte tilliden og trygheden mellem institution og familie overstyr. Især når der er tale om et bestemt timetal børnene skal være vågne.

For pludselig forvandles pædagogen til en kontrollant, der skal registrere om familien lever op til reglerne og om de skal straffes.
Og det er ikke fremmende for et trygt fællesskab eller et tillidsfuldt forældresamarbejde.

For det andet arbejder dygtige pædagoger over hele Danmark allerede med traditioner og dansk kultur gennem pædagogiske aktiviteter og når pædagogerne lader børnene komme til orde, danner de også børnene til demokrati.

Hvad er det så præcist tvangslæringsforløbene skal udrette? Jeg er enig med politikerne i, at vuggestuer er gode for børnenes læring og udvikling.
Men selvsamme politikere risikerer med aftalen, at ødelægge noget helt grundlæggende i de danske vuggestuer Kære politikere, hold hellere fast i de principper om meningsfuldhed og professionel dømmekraft, der ligger til grund for den nye styrkede pædagogiske læreplan, som I også for nyligt har vedtaget i folketinget.
Og drop så tvangen og den centrale styring i ghettoaftalen -og fokuser i stedet på at skabe gode vuggestuer med de bedste rammer for børn og pædagoger – både i og udenfor ghettoerne.

Læserbrev bragt i Viborg Stifts Folkeblad den 27. juni 2018