Læs retningslinjerne for
Generalforsamling 2020


BUPL Sydøst har besluttet at gennemføre årets generalforsamling med fysisk fremmøde, men grundet risiko for coronasmitte bliver den afviklet i en begrænset udgave, efter tydelige retningslinjer og i sikre rammer.


Opdateret d. 25. september 2020


Generalforsamlingen er ikke kun fagforeningens øverste besluttende myndighed. Den er også et samlingspunkt og en social begivenhed for en stor del af fagforeningens engagerede medlemmer.

Derfor er udgangspunktet, at vi strækker os langt for at gennemføre arrangementet, men vi må også erkende, at vi er under hårdt pres fra smittetal, myndighedsanbefalinger og bekymrede medlemmer.

Herunder kan du læse de nye regler og ændringer, der gælder for generalforsamlingen i år.

 

Regler for adfærd med udgangspunkt i myndighedernes retningslinjer:

 1. Du skal sidde ned under hele arrangementet (toiletbesøg er selvfølgelig undtaget).
 2. Du tildeles en fast pladser ved 6-personersborde og må ikke skifte plads i løbet af arrangementet.
 3. Du opfordres til at sætte dig til bords ved kollegaer og/eller folk, som du følges med til generalforsamlingen (undgå gerne offentlig transport).
 4. Du skal bære mundbind, når du ikke sidder ved bordene.
 5. Mad og drikke, herunder kaffe, serveres portionsanrettet ved bordene af kongrescenterets personale.
 6. Du skal være i sikker afstand fra de øvrige deltagere, hvis/når du skal have ordet.
 7. Du bliver registreret ved indskrivning af hensyn smitteopsporing (oplysningerne makuleres efter 14 dage i henhold til GDPR-regler).
 8. Der vil ikke blivet sunget fællessang.

Ændringer vedr. generalforsamlingens dagsorden:

 1. Generalforsamlingens længde begrænses mest muligt.
 2. Dagsordenen reduceres, således at kun de punkter, som følger af BUPL’s love, indgår (således vil der ikke være orientering fra PBU, lederforeningen og pensionssektionen).
 3. Der vil ikke være gæstetalere.
 4. Fremlæggelse af beretning, regnskab, fremtidigt arbejde og budget sker via videoklip. Videoklip kan desuden deles med medlemmer, som ikke deltager i generalforsamlingen.
 5. Fremlæggelser begrænses til ca. 5 minutter hver.
 6. Kun punkterne vedr. kongresforslag bliver gennemgået mundtligt fra talerstolen, da næstformand Anja Wollesen alligevel skal stå til rådighed for at svare på spørgsmål fra salen.
 7. Præsentationer af kandidater til bestyrelsen sker som udgangspunkt skriftligt og vil blive optrykt (de kan også læses forinden på hjemmesiden, som opdateres løbende).
 8. Der vil ikke være mulighed for opstille stande fra f.eks. PBU.
 9. Dirigenten opfordres til at sikre, at diskussionsindlæg holdes på kortest mulig varighed.


Læs mere om BUPL Sydøsts generalforsamling og tilmeld dig senest 30. september her