KV21: Fakta fra de sydjyske kommuner


Efterårets kommunalvalg er en god mulighed for at sætte børne- og ungeområdet på dagsordenen og få de lokale politikeres valgløfter til at handle om trivsel og fællesskab for alle børn og unge.


Opdateret d. 03. januar 2022

Det gode børneliv skal højt op på dagsordenen, når der 16. november er kommunalvalg i Danmark. Et godt børneliv kræver gode institutioner, hvor alle børn og unge trives, udvikler sig og er med i fællesskabet. Ved kommunalvalget er der derfor brug for, at vi kæmper for de bedst mulige forhold for vores børn og unge i daginstitutioner, SFO’er og klubber.

BUPL’s overordnede ambition er at sætte særligt fokus på disse tre områder:

  • Bedre kvalitet i fritidsinstitutionerne
  • Bedre end minimum (større ambitioner end lovkravet)
  • Flere pædagoger (høj pædagogandel i institutionerne)

Læs mere om den overordnede strategiske ramme her: Kommunalvalg 21 – trivsel og fællesskab for alle børn og unge

Find også BUPL’s Danmarkskort, hvor du kan se, hvordan de enkelte kommuner i deres budgetter bruger penge – eller sparer – på børnene: Kommunale budgetter – se din kommunes bevillinger til børn og unge – BUPL

 

Find fakta og fokuspunkter for netop din kommune

Vilkårene på dagtilbuds- og fritidsområdet er meget forskellige fra kommune til kommune.

For at give lokalpolitikere, pædagoger, forældre og vælgere generelt viden om forholdene i de sydjyske institutioner har BUPL Sydjylland samlet fakta og fokuspunkter for de enkelte kommuner:

 KV21-materiale fra BUPL Sydjylland for Fanø Kommune:

Fokuspunkter for børn og ungeområdet i Fanø Kommune

 

Hent desuden BUPL’s KV21-pjece:

Trivsel og fællesskab for alle børn og unge

 

Kontakt:

Michael Juul Thorup, faglig sekretær
mjt@bupl.dk, 35 46 54 02 / 51 41 00 74

 

For at sikre deltagerne anonymitet offentliggør BUPL Sydjylland ikke særskilte resultater fra vilkårsundersøgelserne for Fanø Kommune.

KV21-materiale fra BUPL Sydjylland for Vejle Kommune:

Fakta om børn og ungeområdet i Vejle Kommune

Fokuspunkter for børn og ungeområdet i Vejle Kommune

 

BUPL’s seneste vilkårsundersøgelser for Vejle Kommune:

Vilkårsundersøgelse for 0-6 års-området i Vejle Kommune 2021

Vilkårsundersøgelse for 6-18 års-området i Vejle Kommune 2021

Vilkårsundersøgelse vedr. rekruttering i Vejle Kommune 2021

Vilkårsundersøgelse for dagtilbud i Vejle Kommune 2019

Vilkårsundersøgelse for skoleområdet i Vejle Kommune 2019

Vilkårsundersøgelse for fritidstilbud i Vejle Kommune 2019

 

Hent desuden BUPL’s KV21-pjece:

Trivsel og fællesskab for alle børn og unge

 

Læs artiklen fra Vejle: Pædagog i politik debat: Jeg fik helt kuldegysninger

 

Kontakt:

Mette Dahlgaard Johansen, fællestillidsrepræsentant for skoleområdet
mdj@bupl.dk, 61 20 84 96

Charlotte Mika Lange, fællestillidsrepræsentant for daginstitutionsområdet
cle@bupl.dk, 40 15 98 07

Anette Kroman, fællestillidsrepræsentant for daginstitutionsområdet
ajk@bupl.dk, 61 96 40 41

Ulla Koustrup, faglig sekretær
uko@bupl.dk, 35 46 54 00 / 29 61 35 61