BUPL’s strategiske ramme for Kommunalvalg 2021


BUPL vil frem til kommunalvalget i november kæmpe for, at børne- og ungeområdet kommer langt frem i de lokale politiske kandidaters bevidsthed. Læs her om den strategiske ramme for BUPL’s ambitioner frem mod kommunalvalget i november 2021.


Opdateret d. 03. august 2021
Det vil BUPL arbejde for

Kommunalvalget nærmer sig med hastige skridt, og vi skal sætte et tydeligt BUPL-aftryk med ambitiøse målsætninger på vores områder. Vi skal hjælpe de lokale politiske kandidater og levere vores budskaber og materialer
på en måde, så de let kan koble sig på vores dagsorden. På tværs af landet skal vi dele gode idéer og taktiske kroge, som kan få os til at lykkes frem mod kommunalvalget  den 16. november.

De tre fælles mål og indsatsområder, som BUPL politisk har besluttet, er:

1. Bedre kvalitet i fritidsinstitutionerne
2. Bedre end minimum (større ambitioner end lovkravet)
3. Flere pædagoger

Lokale tiltag

Vilkårene på dagtilbuds- og fritidsområderne i de forskellige kommuner er meget forskellig. De tre ovennævnte mål tilpasser BUPL Østjylland selvfølgelig den lokale kontekst i den enkelte østjyske kommune. På den måde sikrer vi, at vores kræfter bruges der, hvor det giver bedst mening.

Læs om de planlagte lokale østjyske møder mellem lokalpolitikere og fritidspædagoger

 

BUPL’s ambitiøse mål bygger på klare budskaber

“Bedre kvalitet i fritidsinstitutitionerne”-målet bygger på disse budskaber:

  • Vi skal styrke fritidsområdet og sørge for, at alle børn og unge bliver en del af fællesskabet i SFO’en og klubben
  • Forskning viser, at fritids- og ungdomsklubber kan have en positiv betydning for børn og unge i udsatte boligområder, fx fastholdelse i skolegang og mindre kriminalitet
  • Der er behov for sociale normeringer i fritidsinstitutionerne og flere sociale fripladser. 8 ud af 10 forældre mener, der bør ansættes flere pædagoger i fritidsinstitutioner med en høj andel børn i udsatte positioner
    (jf. Epinion-undersøgelse feb. 2021)

 

“Bedre end minimum”-målet bygger på disse budskaber:

Kommunerne skal huske, at lovkravet om minimumsnormeringer på 1:3 og 1:6 er et MINIMUM – og en bund. Og kommunerne skal huskes på, at 1:3 og 1:6 i Danmarks Statistik langt fra afspejler hverdagen i de enkelte
daginstitutioner

  • Kommunerne skal fastsætte et mål for pædagogandelen – gerne på 80 pct. Samtidig skal kommunerne lægge en plan for, hvordan de vil sikre pædagoger nok i fremtiden
  • Vi ved fra forskning, at højkvalitetsinstitutioner er kendetegnet ved høj pædagogandel og gode normeringer. Og vi ved, hvad det betyder for børnene med højkvalitetsinstitutioner – de klarer sig bedre i fremtiden

 

“Flere pædagoger”-målet bygger på disse budskaber:

  • Vi ved, at forældrene ønsker en højere pædagogandel: 4 ud af 5 forældre ønsker, at det ekstra personale, der skal ansættes for minimumspengene, er pædagoger (jf. Epinion-undersøgelse marts 2020)
  • Pædagoger nok i fremtiden kræver mere attraktive vilkår, ligestilling og en løsning på pædagogers dokumenterede lønefterslæb