Kun hver anden ansat i mange af landets daginstitutioner er uddannet pædagog


Nye beregninger fra Børne- og Socialministeriet viser store kommunale forskelle i andelen af uddannede pædagoger. Det har konsekvenser for børnene, advarer BUPL.


Udgivet d. 14 december, 2017

Det står skidt til med den pædagogiske faglighed i flere af landets kommuner. Det viser nye beregninger fra Børne- og Socialministeriet ifølge Jyllands-Posten.

Andelen af uddannede pædagoger i daginstitutionerne varierer fra ca. 45 procent til 72 procent i kommunerne. Der er altså daginstitutioner, hvor det mere er undtagelsen end reglen, at børnene møder en uddannet pædagog. Det er helt absurd, siger BUPL-formand Elisa Bergmann.

“Vi har længe vidst, at det kun er seks ud af 10 ansatte i daginstitutionerne, der på landsplan er uddannede pædagoger. Det er i forvejen alt for lavt. Men de nye tal fra ministeriet viser, at vi har kommuner, der for alvor skraber bunden og ser stort på fagligheden”, fortæller Elisa Bergmann.

“Vi ved fra forskning, at gode normeringer og uddannede pædagoger har afgørende betydning for børns trivsel og udvikling. Derfor er det tankevækkende, at man flere steder tilsyneladende stadig mest ser vuggestuer og børnehaver som et pasningstilbud frem for et pædagogisk tilbud”.

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at 86 procent af folkeskolelærerne har en læreruddannelse. I forbindelse med skolereformen i 2013 satte politikerne en målsætning om, at man frem mod 2020 skulle hæve andelen af linjefagsuddannede lærere i skolen til 95 procent.

Da politikerne i foråret 2017 så vedtog en dagtilbudsreform, der skulle øge fagligheden i vuggestuer og børnehaver, så kæmpede BUPL for en national målsætning om at øge pædagogandelen til 80 procent frem mod 2025. Det blev ikke skrevet ind i dagtilbudsreformen – modsat skolereformen. Til trods for at flere pædagogiske eksperter som f.eks. Agi Csonka, tidligere formand for Rådet for Børns Læring, og Mogens Christoffersen, seniorforsker fra SFI mener, at alle ansatte i daginstitutioner bør have ”en fuld pædagoguddannelse”.

“De nye beregninger fra ministeriet viser klart og tydeligt, at der er brug for handling nu. Hvis den nye pædagogiske læreplan skal komme godt i gang i det nye år, så kræver det altså uddannede pædagoger i daginstitutionerne. Lad os få en national målsætning om at øge pædagogandelen – for børnenes skyld”, siger Elisa Bergmann.

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, pressechef i BUPL, tlf.: 23 44 53 83