Kronik: To voksne i klasserne skaber trivsel (Aarhus)


BUPL Århus og Århus Lærerforening støtter en såkaldt to-voksen-ordning som et skridt i den rigtige retning, og vi ønsker, at byens politikere afsætter økonomi dertil.


Opdateret d. 16. september 2021
I form af to kommer trivsel og ro

Af Dorthe Ryom Fisker, formand Århus Lærerforening, Grønnegade 93, 1. og Marianne Gilbert Nielsen, formand BUPL Århus, Kystvejen 17, 8000 Aarhus C.

Folkeskolen behøver et løft, der sikrer kvalitet og kontinuitet i såvel fritiden som undervisningen, samt bedre rammer for inklusion og trivsel. Både BUPL Århus og Århus Lærerforening støtter en såkaldt to-voksen-ordning som et skridt i den rigtige retning, og vi ønsker, at byens politikere afsætter økonomi dertil og prioriterer undervisningen og den fritidspædagogiske indsats i det kommende budget.

Den økonomiske prioritering af folkeskolen i Aarhus halter og har gjort det længe. I øjeblikket stiller byrådets partier forslag til, hvordan budgettet og økonomien skal prioriteres i Aarhus Kommune i 2022 og i årene fremover. Århus Lærerforening og BUPL Århus ser gerne, at det kommende budget rummer det løft af folkeskolen, som området længe har sukket efter.

Helt konkret forslår vi, at Aarhus Kommune indfører en to-voksen-ordning. En sådan ordning, hvor børnene møder kendte voksne i deres hverdag i folkeskolen vil ikke bare styrke kvaliteten og kontinuiteten i undervisningen, men giver inklusionen bedre rammer for at lykkes. Erfaringerne viser, at to voksne i en klasse gør det muligt at opdage og hjælpe børn med vanskeligheder, før de bliver børn, der skal henvises til et specialtilbud, og det øger muligheden for bedre og reel inklusion for hele klassen. Både i BUPL Århus og Århus Lærerforening har vi et for øje – at være der for børnene. Vi har brug for bedre muligheder for skabe trivsel, tryghed og læring til gavn for børnene.

Gennem det gode samarbejde, med tid til den fælles planlægning og det fælles ansvar for børnene mellem pædagoger og lærere, kan potentialet for alvor blive udfoldet.
I Aarhus har lærere og pædagoger arbejdet sammen i årtier. Vi kender allerede godt til hinandens styrker, kompetencer og fagligheder, og vi derfor i stand til at vurdere, hvilken faglig indsats, der er brug for i klassen. For uanset om det er en pædagog eller lærer, så har vi begge professioner som sagt ét for øje: at være der for børnene.

Ved konvertering af understøttende undervisning er antallet af timer, hvor pædagoger og lærere arbejder sammen i klasserne, de seneste år blevet flere. Det ér en fordel at være to personer i klassen, fremfor én, og fordelene er mange.
To fagligheder kan have et bredere fokus på det enkelte barns trivsel, udvikling og læring, og to voksne giver selvfølgelig større mulighed for at sikre den nødvendige trivsel og læring for alle børn i klassen. Med to voksne i klasseværelset er der langt bedre muligheder for at dyrke den relation mellem lærer og barn, eller pædagog og barn, som er så vigtig for trivslen. Relationen mellem barn og voksen er essentiel, men er i de nuværende rammer svært udfordret af de mange opgaver og forstyrrelser. En to-voksen-ordning har desuden også den fordel, at der ved fravær er én voksen tilbage, der kender eleverne, klassekulturen og har indgående kendskab til, hvad klassen arbejder med, det enkelte barn og skolens kultur.

I Århus Lærerforening og BUPL Århus mener vi, at det skal være den aktuelle opgave, der skal løses i klassen, der er bestemmende for, hvordan de to fagligheder skal bruges. To lærere, to pædagoger eller én af hver, det afhænger af opgaven.
Med hvert sit udgangspunkt kan de to fagligheder supplere hinanden i løsningen af opgaven. Fokus er altid rettet mod børnenes bedste og for at skabe mere tryghed og færre forstyrrelser i klassen.
Vi appellerer til at tage afsæt i det faglige udgangspunkt og i børnenes behov – Når der opstår en opgave i klassen vedrørende børnenes trivsel og læring, skal den løses af de to voksne, der har den faglighed, der skal kræves i den konkrete situation.

Det trivselsmæssige efterslæb COVID-19 har givet vores børn i folkeskolen, kan vi ikke sidde overhørig. Vi behøver en prioritering af folkeskolen, så vi kan give alle i og omkring den, det løft, de fortjener. En investering i folkeskolen er en investering i fremtiden. Lad os begynde med en reel finansiering af en to-voksen-ordning.

Bragt i Århus Stiftstidende den 14. september 2021.