Kronik: Det fælles ansvar – folkeskolen (Aarhus)


BUPL Århus og Århus Lærerforening i fælles kronik om samarbejdet i folkeskolen, juni 2021


Opdateret d. 24. juni 2021

Kronik i Aarhus Stiftstidende 26. juni 2021.

Det fælles ansvar – Folkeskolen
Af formand for Århus Lærerforening Dorthe Fisker, Grønnegade 93, 1., 8000 Aarhus C og formand for BUPL Århus Marianne Gilbert Nielsen, Kystvejen 17, 8000 Aarhus C

I stimer strømmer de ud af døren. Klokken har, for sidste gang i dette skoleår, ringet ud, og for langt de fleste står sommerferien for døren, men ikke for alle. En del af børnene og pædagogerne fortsætter hverdagen i SFO´en, hvor det fritidspædagogiske arbejde med trivsel, samvær, leg og fællesskab i nogle få uger breder sig over hele dagen.
I løbet af ferien vil børn livligt fortælle om livet i skolen. Familien vil høre om Niels og Tanja, der er pædagog og lærer, og som året rundt arbejder sammen og hver for sig for at udvikle gode og trygge læringsfællesskaber.
Samarbejdet er ikke nyt. I de seneste 30 år har lærere og pædagoger i Aarhus arbejdet side om side. Det går godt, fordi begge har ét for øje: At være der for børnene. Men samarbejdet er ikke uden udfordringer, for der er rigtig mange andre end de to faggrupper, som har en interesse i folkeskolen, og ønsker indflydelse på den.

I folkeskolen skal børnene udvikles, trives og dannes. Den opgave løser pædagoger og lærere sammen, men på forskellig vis. Med hver sin uddannelse og faglighed, og hver sit perspektiv komplimenterer de to faggrupper hinanden i opgaveløsningen. Gennem åben og ærlig dialog udvikles og løses de praktiske, kreative og teoretiske opgaver i samspil. I undervisningen samarbejder lærerne og pædagoger, inden børnene fortsætter dagen i fritidstilbuddet. Derfor har folkeskolen både en fritidspædagogisk- og en undervisningsopgave, som er afgørende at anerkende som en helhed.

Flerfaglig ledelse gavner skoledagen
Når de to fagligheder komplimenterer hinanden ude blandt børnene, gør det samme sig selvsagt gældende i ledelsesrummet. Forskellige syn på børns læring, trivsel og udvikling styrker og beriger ledelsesteamet. For at favne hele opgaven skal begge faggrupper kunne udvikle sig, have specifik fokus og få sparring af en fagprofessionel ledelse. Vi kan ikke leve med en folkeskole, hvor den fritidspædagogiske del ikke har et særskilt ledelsesmæssigt fokus.

Senest har politikerne med en ny politisk aftale givet frihedsgrader til blandt andet at forkorte skoledagen. En mulighed, som folkeskolen længe har efterspurgt og møder med åbne arme. Men politikerne har i forbifarten glemt, at desto tidligere børnene går fra skole, desto tidligere skal pædagogerne stå klar i SFO og klub, og desto flere resurser skal der være i fritidstilbuddene.
Eksemplet er ikke en enlig svale. I løbet af et skoleår kommer et utal af initiativer, hvor folkeskolen er genstand for politiske beslutninger og lovgivning, der kun tager højde for den ene del af folkeskolens virke. Beslutninger, hvor lærere og pædagoger, samt deres lokale faglige organisationer, balancerer på en knivsæg for at finde fælles løsninger – en balancegang, alle kunne undgå med en bedre politisk og økonomisk prioritering.

Tiltrækkende og indbydende
Livsvilkåret for folkeskolen er at forblive attraktiv. Både som kulturinstitution og som arbejdsplads. Forældre skal opleve folkeskolen som det naturlige valg. Her mødes vi på kryds og tværs af samfundslag, lærer om hinanden og udveksler perspektiver. Folkeskolen skal være i fremdrift og være et sted med muligheder, så fremtidens pædagoger og lærere kan se sig selv arbejde i folkeskolen. Det er de dygtige og veluddannede lærere og pædagoger, som danner fundamentet for den gode folkeskole. Uden dem vil fundamentet slå revner.

Det politiske forslag om at fjerne uddannelsespladser fra storbyerne, herunder Aarhus, vil ikke styrke fundamentet. ÅLF og BUPL Århus læner sig opad af eksemplerne fra andre uddannelser, hvor pladserne i oplandet ikke bliver søgt. Faktisk vil forslaget forværre en i forvejen svær situation, hvor Aarhus også skal tage højde for et stigende børnetal og derfor også endnu større efterspørgsel på uddannede til folkeskolen.

Flere og kendte voksne i klasserne
En to-voksen ordning vil sprede positivitet som en steppebrand. Øget kvalitet og større mulighed for at støtte konkrete børn i deres læring, mere tryghed og færre forstyrrelser i undervisningen. Det er et par af mange eksempler på, hvorfor både BUPL Århus og ÅLF anbefaler ordningen.
Kendte voksne styrker kvaliteten og kontinuiteten i undervisningen til gavn for børnenes læring og trivsel. Ved vikardækning kender den voksne allerede eleverne og klassekulturen. Der er kendskab til, hvad klassen arbejder med, det enkelte barn og skolens kultur.
To voksne i en klasse gør det muligt at opdage og hjælpe børn med vanskeligheder, før de bliver børn, der skal henvises til et specialtilbud. Det viser erfaringerne, og det øger muligheden for bedre og reel inklusion. Gennem det gode samarbejde, den fælles planlægning og det fælles ansvar for børnene mellem to voksne kan potentialet for alvor blive udfoldet.

Resurser til rettidig indsats
Resurserne følger slet ikke med til de mange, der i dag henvises til specialtilbuddene. Den udvikling vil vi, som fagprofessionelle, gerne være med til at vende.
Det er ikke kompetencerne, fagligheden eller villigheden til at hjælpe folkeskolens svageste, der mangler – Det er den politiske og økonomiske prioritering af området.
Lærere og pædagoger står klar til at yde mere end blot en tidlig indsats. I forening kan vi yde en rettidig indsats, så de børn, der har særlige behov, får den skolegang, de har krav på.

Snart ringer klokken ind igen. Både til et nyt skoleår, men også til budgetforhandlinger og kommunalvalg. En oplagt mulighed for byens politikere, hvor de kan vise, at de faktisk vil folkeskolen og byens børn det bedste. I Aarhus vil vi have mere end blot en fælles arbejdstidsaftale. Vi vil hæve ambitionerne for folkeskolen og fortsætte udviklingen.
På nationalt plan har undervisningsministeren inviteret skolens parter til en ny samtale om skolen. Det er en samtale, som vi i Aarhus allerede har taget en forsmag på. Lad os fortsat tage teten og gå forrest på det skolepolitiske område. Der hviler et fælles kommunalt ansvar på os alle for at løfte folkeskolen. Når samtalen falder på folkeskolen, kan Børn og Unge rådmand Thomas Medom altid regne med de faglige organisationer og vores bidrag til at kvalificere.
Vi håber, han vil tage initiativet – det fortjener folkeskolen.