Kortere skoledag stiller nye krav til udsultede fritidsinstitutioner


Hvis skoledagen bliver kortere, skal SFO’er, fritidshjem og klubber løftes markant. I 2019 sparer kommunerne 290 millioner kroner på fritidsområdet.


Udgivet d. 29. januar 2019

Forhandlingerne om justeringen af skolereformen er gået ind i den afgørende fase, og der lægges op til en kortere skoledag for børnene i både indskoling, mellemtrin og udskoling.

Timetallet er i dag 30 timer om ugen i indskolingen, 33 timer i mellemtrinnet og 35 timer i udskolingen – og hvis politikerne vil give børnene tidligere fri, så skal SFO’er, fritidshjem og klubber tage tidligere imod børnene. Det gør pædagogerne gerne, men så kræver det flere ressourcer, siger BUPL-formand Elisa Rimpler.

”Da skolereformen trådte i kraft, flyttede politikerne rundt regnet to milliarder kroner fra fritid til skole for at finansiere den længere skoledag. Siden dengang har politikerne løbende sparet på fritidsinstitutionerne, og i år kommer besparelserne til at ramme ekstra hårdt”, fortæller Elisa Rimpler.

Hun henviser til nye tal fra kommunale budgetter for 2019, der viser, at kommunerne sparer 320 millioner kroner på fritidsområdet. Hvis man korrigerer for faldende børnetal, svarer det til en samlet besparelse på 290 millioner kroner.

”De seneste fem år er normeringerne blevet markant dårligere i fritidsinstitutionerne. Flere steder er klubberne ligefrem lukket, og pædagogerne får sværere ved at nå de børn, der har mest brug for det”, forklarer Elisa Rimpler.

Elisa Rimplers opfordring til politikerne er klar. Hvis man gør alvor af planerne om at forkorte skoledagen, så er der to klare krav til forligspartierne. Den øgede åbningstid i fritidsinstitutionerne skal finansieres krone for krone med øremærkede midler. Og så skal politikerne indgå en fritidsaftale, der lægger en langsigtet plan for, hvordan kvaliteten i fritidsinstitutionerne kan genoprettes.

BUPL har tidligere lanceret et fritidsudspil (https://bit.ly/2T4Tet9) med flere konkrete forslag til styrkelse af fritidsområdet. Det indeholder blandt andet en pulje på 100 mio. kr. til sociale normeringer i fritidsinstitutioner i socialt belastede områder samt indførelse af minimumsnormering i fritidshjem, der hedder én pædagog til ni børn.

Forligspartierne på Christiansborg forventes at indgå en skoleaftale i løbet af denne uge.

For yderligere oplysninger

Elisa Rimpler, formand for BUPL, tlf.: 40232069

Michael Andersen, pressechef i BUPL, tlf.: 23445383

Se faktaark om besparelserne på fritidsområdet i 2019

Se BUPL’s seneste medlemsundersøgelse i fritidsinstitutionerne