Kortere skoledag kommer til at koste mindst 225 millioner kroner


Et flertal af kommunerne har forkortet skoledagen, viser ny rundspørge fra Kommunernes Landsforening. Det kommer til at kræve flere hundrede ekstra pædagoger i SFO’er og klubber.


Udgivet d. 11 august, 2016

Flere undersøgelser viser, at kommunerne vil forkorte skoledagen i de nye skoleår. Senest har Kommunernes Landsforening torsdag offentliggjort en rundspørge blandt landets kommuner, der viser, at 52 kommuner har ”skoler, hvor man har konverteret understøttende undervisning til fagopdelt undervisning med flere voksne i klassen”.

BUPL bakker op om flere tovoksenordninger med pædagoger og lærere sammen i timerne. Det vil klart styrke samarbejdet mellem de to faggrupper i folkeskolen. Men kommuner og skoleledere skal gøre sig klart, at det ikke er gratis at forkorte skoledagen og åbne SFO/fritidstilbud i flere timer.

”Det vil typisk være vores pædagoger, der er med i tovoksenordningerne sammen med lærerne i den kortere skoledag. Men hvis skoledagen slutter tidligere, så skal pædagogerne også tage tidligere imod børnene i SFO og fritidstilbud. Det gør vi gerne, men det kommer altså til at koste kommunerne flere penge”, siger BUPL-formand Elisa Bergmann.

Hun henviser til beregninger fra Undervisningsministeriet, der viser, at det vil koste 225 mio. ekstra til SFO/fritid, hvis der skæres to timer af den ugentlige skoletid. I dag lyder timetallet på 30 timers skoleuge for indskolingen, 33 timer for mellemtrinnet og 35 timer for udskolingen. Hvis det forkortes til henholdsvis 28 timer, 31 timer og 33 timer, vil pasningstiden blive forøget med 80 timer om året, oplyser Undervisningsministeriet.

Pasningsgraden, dvs. antallet af børn pr. årgang, der er i et pasnings- eller fritidstilbud, er jævnt faldende gennem skoleforløbet fra lidt over 90 pct. i børnehaveklasse til ca. 5 pct. i udskolingen. Samlet betyder det, at ca. 260.000 børn i folkeskolen går i SFO eller tilsvarende tilbud. Antallet af børnepasningstimer vil blive forøget med 21 millioner timer, hvis skoleugen gøres to timer kortere, lyder beregningerne fra Undervisningsministeriet.

”Der skal altså bruges 600-700 ekstra pædagoger til at bemande den øgede åbningstid, og dem stiller vi gerne med. Men det er en ekstraudgift, og det har KL’s Michael Ziegler også selv erkendt i sin egen kommune i Høje Taastrup, hvor kommunen har givet dispensation, så skolerne kan forkorte skoledagen”, forklarer Elisa Bergmann.

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand i BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, presseansvarlig i BUPL, tlf.: 23 44 53 83