Konferencer styrker faget og dømmekraften


Pædagoger og ledere, som er medlem af BUPL har mulighed for at møde hinanden og få tanket deres faglighed op på de 10-12 konferencer, som BUPL Østjylland hvert år arrangerer i samarbejde med BUPL Århus. Læs her, hvilket fagligt udbytte en vejledningspædagog får ud af at deltage.


Opdateret d. 27. august 2020

Tina Selsing

vejledningspædagog, Pædagogisk Udviklingssektion

Silkeborg

 

 

 

 

Konferencerne inspirerer til selvstudie

Jeg har oplevet mange dygtige og interessante oplægsholdere: Bo Hejlskov Elvén, Dorthe Birkmose, Anja Marshall, Susan Hart, Rikke Yde Tordrup og Trine Basse Fisker.

 

Konferencerne er for mig en appetitvækker for senere at gå mere i dybden, blandt andet ved at læse oplægsholdernes bøger eller artikler.

 

Erfaringsudveksling og god dynamik

Konferencerne behandler relevante temaer som fx:

  • børns leg og venskaber
  • udviklende øjeblikke
  • udviklingsstøttende samspil
  • børn med adfærdsproblemer
  • børn i skilsmisse

 

Det er en god måde for mig at holde mig opdateret med den nyeste forskning. Og jeg møder andre pædagoger, som jeg kommer i dialog med. Vi deler erfaringer og det giver en god dynamik.

 

Ny energi til at udføre den pædagogiske opgave

Som vejledningspædagog i dagtilbud har jeg brug for at have en alsidig viden og være opdateret på både forskning og teori. Jeg oplever, at konferencerne giver mig et skud ny energi til at udføre mine pædagogiske opgaver. Jeg bruger fx ofte Susan Harts begreb i mine vejledninger: ”Hvordan bliver man en god ”karavanefører”?” eller ”Hvordan skaber man ”udviklende øjeblikke” i en travl hverdag?” Det er godt jævnligt at få frisket disse vigtige begreber op.

 

 

 

Anne Grethe Rosenberg

formand, BUPL Østjylland

 

 

 

Et medlemstilbud med et fagligt løft

Vores pædagogfaglige identitet og arbejde skal hele tiden udvikles og styrkes. Derfor tilbyder BUPL Østjylland medlemmerne at deltage i billige konference og temadage, hvor aktuelle forskere fra hele det brede pædagogiske arbejdsfelt holder oplæg.

Udover at få den nyeste viden kan medlemmerne mødes, udveksle erfaringer og netværke i afslappede rammer.

Liste over BUPL Østjyllands mange medlemsaktiviteter