Kommunerne på Sjælland presses af stigende børnetal


I de 9 kommuner, som BUPL Midtsjælland arbejder med, kan vi endelig begynde at se, at vi er kommet ud af finanskrisen.


Opdateret d. 06. januar 2021

Pressemeddelelse

I de 9 kommuner, som BUPL Midtsjælland arbejder med, kan vi endelig begynde at se, at vi er kommet ud af finanskrisen. “Børnetallet er stigende i alle kommuner. De unge færdiguddannede forældre er igen begyndt at etablere sig uden for København, hvor de kan få noget mere for deres penge,” konstaterer Bertha Langhoff Hansen, der er formand for BUPL Midtsjælland.

I en lang periode har børnetallet været faldende på Sjælland. De nyetablerede familier har haft svært ved at få lov at låne penge til en ny bolig. Nu er der imidlertid gået hul på udviklingen, og befolkningsvæksten er slået igennem i alle kommuner på Sjælland.

Jo tættere på København des hurtigere stiger befolkningstallet. De næste år forventer vi, at børnetallet vil stige med 5,4% eller svarende til 1100 flere børn de næste to år.

“Vi oplever en stor efterspørgsel efter at få sit barn i en integreret institution med lang åbningstid, uddannede pædagoger og generel høj kvalitet, hvor de kan være, indtil de skal i skole,” siger Bertha Langhoff Hansen. Det stiller imidlertid krav til kommunerne om at få udbygget dagtilbudsområdet i takt med den stigende efterspørgsel.

“Det er helt afgørende for den fortsatte vækst på Sjælland, at regeringen og kommunerne når frem til en aftale, hvor kommunerne kompenseres for det stigende børnetal. Hvis ikke regeringen anerkender det demografiske pres, som kommunerne er underlagt, må vi imødese en nedskæringsdagsorden, når kommunerne efter sommerferien skal til at lægge budget for 2019,” slutter Bertha Langhoff Hansen.

 

For yderligere kommentarer kontakt:

Bertha Langhoff Hansen
Formand for BUPL Midtsjælland
Telefon 29640478