Kommunerne i Nordsjælland prioriterer de små, men glemmer de store


Ikke alle kommuner er på plads med deres budgetter endnu, men der tegner sig allerede et billede af, at området for dagtilbud 0-5 år enten friholdes for besparelser eller får tilført midler. Helt anderledes ser det dog ud på fritidsområdet.


Opdateret d. 18. oktober 2019

Af: Sus Skjold Klamer, Presse- og kommunikationskonsulent

Der har gennem 2019 været et meget stort fokus på børn i dagtilbud og indsatsen for minimumsnormeringer har ført til en markant øget bevågenhed på antallet af børn pr. voksen i vuggestuer og børnehaver.

Regeringen har lovet øremærkede midler til området, og det afspejles også i kommunernes prioriteringer. Til trods for, at ikke alle kommuner er i mål med deres budgetproces og dermed ikke har indgået forlig, kan vi allerede nu sige, at der er et samlet positivt tal for investeringer i 0-5 års-området, hvor Helsingør og Fredensborg trækker tallet godt op, men samtidigt trækker Allerød og Gribskov synligt ned.

Se kortet over budget 2020 for 0-5 årsområdet

Det glæder næstformand i BUPL Nordsjælland, at der investeres i området, og hun har også lykønsket Helsingør med deres gode beslutning:

”Det skal dog bemærkes, at de investeringer, som der er truffet beslutning om ikke alle effektueres i dette budgetår. Eksempelvis er Helsingørs løfte om minimumsnormeringer en proces, som kommer til at løbe over flere budgetår, og vi mangler stadig at se den fulde beskrivelse af beslutningen. Men vi er naturligvis glade for, at kommunen nu vil søge at leve op til det minimum af pædagoger, som er nødvendige for at opnå den ønskede kvalitet i det pædagogiske arbejde.”

Desværre er tallet for de samlede investeringer på området for de 0-5 årige næsten at se én til én som besparelser på området for de 6-18-årige i 2020, altså fritidsområdet.

Her har kun Fredensborg indtil videre valgt at investere i børn og unges fritidsliv, som dog stadig er en beskeden investering.

”Det er en skam, at vi ikke formår at skabe en samlet indsats for børn og unge fra 0-18 år. Fritidsområdet står meget ofte for skud, og vi er stærkt bekymrede for, at de besparelser som indføres som yderligere hele lukkeuger, forkortelse af de ugentlige åbningstider og øget brugerbetaling kommer til at medføre, at vi mister en stor del af de børn og unge, som kunne have stor gavn af tilbuddene. Det ser vi også tydeligt i de årlige vilkårsundersøgelser for pædagogerne på området. Vi kan kun opfordre kommunerne til at holde øje med dækningsgraden, altså antallet af børn, der bruger tilbuddene. Der er ikke tvivl om, at det der er behov for, er en investering i området – ikke yderligere forringelser, men det er jeg sikker på, at kommunernes evalueringer også kommer til at vise. Vi vil fortsat holde skarpt øje med hele området fra 0-18 år, og vi vil fortsat insistere på investeringer.”
Pernille Riis, formand, BUPL Nordsjælland.