Kommunerne fik 500 millioner kroner – har kun ansat 400 pædagoger


Nye tal viser, at normeringerne i landets daginstitutioner er stort set er uændret på trods af, at regeringens har givet kommunerne 500 mio. kr. til flere pædagoger i vuggestuer og børnehaver. Tallene viser, at kommunerne ikke har levet op til deres forpligtelse overfor regeringen og børnene.


Udgivet d. 30 april, 2014

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at normeringerne i vuggestuer, børnehaver er blevet marginalt bedre i 2013 i forhold til 2012. Forbedringen er dog så marginal, at der nærmere kun er tale om, at kommunerne har stoppet nedskæringerne, forklarer Henning Pedersen, formand for BUPL.

”Kommunerne har fjernet næsten 4.500 fuldtidsstillinger på 0-6-års området siden 2009, så der er stadig lang vej endnu. Men vi er glade for, at kommunerne i første omgang har stoppet de massive nedskæringer på området. Næste skridt er så at ansætte de pædagoger, der skal til for at få kvaliteten løftet i daginstitutionerne”, siger Henning Pedersen.

Tallene fra Danmarks Statistik viser, at normeringen for 2013 er steget med, hvad der svarer til 400 fuldtidsstillinger. Det skal ses i forhold til, at regeringen med finansloven for 2012 lovede at ansætte 1.500 nye pædagoger. Og afsatte 500 millioner kroner om året.

“De nye normeringstal viser det, som BUPL har sagt igen og igen – at rigtigt mange kommuner har valgt at bruge normeringspengene til at polstre kommunekassen, eller til at fylde huller op i vejene. Nogle kommuner har dog taget opgaven alvorligt. Det er derfor, at vi i dag kan spore et lille løft.”

”Eksemplerne fra en række kommuner viser, at det rent faktisk er muligt at lave ægte forbedringer til gavn for børnene, hvis blot den politiske vilje er til stede”, forklarer Henning Pedersen.

I forbindelse med den kommende kommuneaftale skal regeringen og KL igen drøfte normeringsudviklingen i daginstitutionerne. Her håber BUPL, at regeringen en gang for alle vil tvinge kommunerne til at gennemføre det løft af kvalitet og normeringer, som de har skrevet under på.

“Det er nødvendigt, at regeringen holder fast i ambitionen om højere kvalitet i dagtilbud. Den meget restriktive udmøntning af ældremilliarden fra sidste finanslov viser, at det er nødvendigt holde kommunerne i stramme tøjler. Der er brug for, at regeringen gør det samme for vores vuggestuer og børnehaver”, siger Henning Pedersen.

Tallene fra Danmarks Statistik viser desuden, at andelen af pædagoger i forhold til ikke uddannede pædagoger er mindst i vuggestuen. I vuggestuen er 53 procent af de ansatte pædagoger, mens det tilsvarende er 61 procent i børnehaven, 56 procent i de aldersintegrerede institutioner, 71 procent i SFO og 62 procent i fritidshjem.

”Det er lidt bekymrende, at kun hver anden voksne i vuggestuen er en pædagog. I netop den aldersgruppe er børnene meget afhængige af de voksne. Og det er jo klart, at en uddannet pædagog har nogle andre faglige forudsætninger for at understøtte barnets udvikling end en uuddannet pædagogmedhjælper”, lyder det fra Henning Pedersen.

Yderligere oplysninger

Michael Andersen, presseansvarlig i BUPL: 23 44 53 83