Kommuner ligger milevidt fra BUPL’s minimumsnormering


Normeringsopgørelse fra Danmarks Statistik afslører enorme forskelle mellem kommunerne


Udgivet d. 28 september, 2018

Der er stor forskel på, hvor meget tid pædagogerne har til det enkelte barn i landets kommuner. Og de værste kommuner har virkelig dårlige normeringer. Det viser en ny normeringsopgørelse fra Danmarks Statistik. Tallene tager udgangspunkt i normeringen fra 2017.

Mens de bedste kommuner har en normering på omkring 2,7 i vuggestuen og 5,0 i børnehaven, så har de dårligste kommuner en normering, der ligger på omkring 4,2 i vuggestuen og 8,4 i børnehaven. BUPL ønsker en minimumsnormering i alle kommuner, der hedder 3,0 i vuggestue og 6,0 i børnehaven.

”Det er urimeligt, at postnummeret skal være afgørende for, hvor omsorg og nærvær det enkelte barn skal have. Vi kan ikke levere de gode pædagogiske miljøer børnene har brug for med så dårlige normeringer”, siger BUPL-formand Elisa Rimpler.

Det er derfor, at BUPL kræver en minimumsnormering, så vi får løftet de dårligste kommuner op på niveau med de bedste kommuner. Normeringerne ligger nemlig i forvejen på et historisk dårligt niveau. Tallene fra Danmarks Statistik viser, at der er fem kommuner, der lever op til BUPL’s minimumsnormering i vuggestuen. I børnehaven er der 14 kommuner, der lever op til BUPL’s minimumsnormering.

Hvis man går bag tallene, så er der tale om ret så markante forskelle. Man kan f.eks. tage udgangspunkt i en vuggestue-gruppe med 12 børn. Her har børnene i en kommune med normeringen 3,0 i gennemsnit fire pædagoger, mens børnene i en kommune med en normering på 4,0 kun har tre pædagoger.

Tallene fra Danmarks Statistik skal dog tages med lidt forbehold, da det er første gang, at vi har en samlet normeringsopgørelse helt ned på kommuneniveau. BUPL vil følge de enkelte kommuner tæt for at vurdere, om tallene hænger sammen med virkeligheden.

Det er i øvrigt vigtigt at understrege, at tallene fra Danmarks Statistik ikke siger noget om den faktiske virkelighed og hverdagsnormeringen, da det f.eks kun er ganske få timer om dagen, hvor pædagogerne er fuldtallige på stuen. Tre ud af fire pædagoger svarer således i en ny undersøgelse fra BUPL, at de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for børnene på grund af personalemangel – og de ofte står helt alene med børnegruppen.

”Det er dybt bekymrende, at så mange pædagoger mangler tid til at yde basal omsorg og give det nærvær, der er så afgørende for børns trivsel og udvikling. Men tallene fra Danmarks Statistik viser også, at der er rigtig stor forskel på, hvor højt lokalpolitikerne prioriterer børneområdet. Og der er alt for mange kommuner, der ikke kan løfte ansvaret. Derfor skal vi have løftet bunden, og det kræver en minimumsnormering”, fortæller Elisa Rimpler.

BUPL har lavet to Danmarkskort over normeringerne i vuggestuen og børnehaven, så man let kan klikke sig rundt og se normeringen i de enkelte kommuner. Danmarks Statistik har opgjort tallene på en måde, så man kan udregne normeringen i de enkelte kommuner både med og uden daginstitutionsledere. BUPL har brugt Danmarks Statistiks officielle udregningsmetode til at trække daginstitutionslederne ud af normeringen, da de ikke tæller med i en almindelig hverdagsnormering ude på stuerne.

 

For yderligere oplysninger:

Elisa Rimpler, formand for BUPL, tlf.: 40232069

Michael Andersen, pressechef i BUPL, tlf.: 22774090

Børnetal stiger med 70.000 børn i alderen 0-5 år frem mod 2028 (pdf)

Der har været nedskæringer i normeringerne siden 2009

Otte ud af 10 kandidater til kommunalvalget ønsker minimumsnormeringer

Ni ud af 10 danskere ønsker minimumsnormeringer