Kommuneaftale tager højde for babyboom


Nu skal der bygges daginstitutioner i massevis for at følge med det stigende børnetal. Men husk at bygningerne ikke gør det alene – der skal også flere pædagoger til, siger BUPL.


Udgivet d. 1 juni, 2017

Regeringen og Kommunernes Landsforening har netop indgået kommuneaftalen for 2018, og parterne er blevet enige om at hæve anlægsudgifterne til 17 milliarder kroner, så kommunerne blandt andet kan bygge flere daginstitutioner.

Det er fornuftigt, at politikerne nu reagerer på det stigende børnetal, så kommunerne ikke står om ganske få år og mangler daginstitutionspladser. De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at børnetallet i alderen 0-5 år stiger med knap 56.000 børn frem mod 2025. Svarende til en stigning på 16 procent.

”Der er ingen tvivl om, at daginstitutionerne bliver udsat for et massivt pres de kommende år. Børnetallet stiger i stort set samtlige kommuner, og derfor er det fornuftigt, at kommunerne nu får lov til at bygge flere vuggestuer og børnehaver”, siger BUPL-formand Elisa Bergmann.

”Vi ved jo, at der i forvejen er mange kommuner med lange ventelister til vuggestuerne, så forældrene må forsøge at sno sig med privat pasning og hjælp fra bedsteforældre, indtil der kommer et hul på listen”.

Elisa Bergmann ærgrer sig dog over, at regeringen og KL ikke har fundet penge til flere pædagoger. Servicerammen i kommuneaftalen stiger godt nok en smule, men pengene går primært til ældreområdet. Og hvis børnetallet stiger med 56.000 børn, så skal der nemlig ansættes ca. 8.500 flere pædagoger for at holde de nuværende normeringer.

”Det nytter jo ikke noget, at man bygger mange nye daginstitutioner, men ikke afsætter midler til at ansætte flere pædagoger. Normeringerne er i forvejen historisk dårlige, og pædagogerne står ofte alene med en stor børneflok. Det bliver blot endnu værre, når børnetallet stiger”, advarer Elisa Bergmann.

Regeringen er på vej med en dagtilbudsreform, der ventes at blive præsenteret i løbet af de kommende uger. Elisa Bergmann havde håbet, at dagtilbudsreformen havde fyldt mere i selve kommuneaftalen, da det er en fælles udfordring for både landspolitikere og lokalpolitikere at få reformen implementeret ordentligt.

”Kommuneaftalen fokuserer kun på de fysiske rammer. Så vi vil kraftigt opfordre regeringen og børneminister Mai Mercado til, at der afsættes ressourcer i dagtilbudsreformen til flere pædagoger i takt med det stigende børnetal”, siger Elisa Bergmann.

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand i BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, pressechef i BUPL, tlf.: 22 77 40 90

 

FAKTA:

Se hele kommuneaftalen for 2018.

Børnetal stiger med 56.000 børn i alderen 0-5 år frem mod 2025 (pdf).

Der har været nedskæringer i normeringerne siden 2009 (pdf)