Kommune vil bemande daginstitutioner med frivillige


Forældre og frivillige skal træde til, når Hedensted Kommune forlænger åbningstiden i vuggestuer og børnehaver. Det er en rigtig dårlig ide, mener BUPL.


Udgivet d. 9 september, 2014

Hedensted Kommune vil gøre familiernes hverdag lidt lettere ved at lave mere fleksible åbningstider i de lokale børnehaver og vuggestuer. Men tilbuddet bliver delvis baseret på frivillig arbejdskraft fra forældreres side, der så skal møde ind efter i ydertidspunkterne og passe de tilmeldte børn. Et skråplan, advarer BUPL’s formand Henning Pedersen.

”Det er en rigtig dårlig ide. En daginstitution er et pædagogisk tilbud – ikke en legestue. Børnene skal selvfølgelig have en hverdag i institutioner med kendte og uddannede voksne, og vi ved, at det har stor betydning for børns trivsel og udvikling, at der er høj kvalitet i institutionerne”, siger Henning Pedersen og fortsætter:

”Man skal huske, at vi har med små børn at gøre. Og det drejer sig endda om ydertidspunkter efter aftensmaden, hvor børnene er ekstra sårbare og trætte efter en lang dag. Der er det ekstra vigtigt med uddannet personale”.

Læringsudvalget i Hedensted Kommune besluttede på sit møde for nylig, at daginstitutionerne fremover skal tilbyde pasning fra kl. 06.00 til kl. 19.00. Hvis byrådet stemmer for forslaget, vil de nye åbningstider gælde fra 1. januar 2015.

”Hvis der virkelig er et ønske og et behov i Hedensted for længere åbningstid i daginstitutionerne, så skal kommunen selvfølgelig ansætte det antal pædagoger, som det kræves. Man skal ikke bruge frivillig arbejdskraft til at erstatte kommunale kerneydelser”, understreger Henning Pedersen.

Han henviser til, at modellen med frivillig arbejdskraft i dagtilbud tidligere har været undervejs i andre kommuner. Men hver eneste gang er forslaget faldet til jorden. Sidste år forsøgte Fredericia Kommune sig med en lignede ordning, hvor forældre skulle passe børnene i ydertimerne. Men kommunen sadlede om, da undervisningsminister Christine Antorini (S) krævede, at der var det fornødne tilsyn med pasningen.

”Hedensted Kommune bør hellere overveje, hvordan man kan inddrage frivillige på en positiv måde i børnenes hverdag. Tag f.eks. Gentofte Kommune, hvor man arbejder sammen med Ældre Sagens frivillige børnehavevenner. De frivillige læser højt for børnene og fortæller om gamle dage – og har et glimrende samarbejde med pædagogerne. Så brug nu de frivillige til at give børnene noget ekstra, og ikke som en lappeløsning i de kommunale budgetter”, siger Henning Pedersen.

For yderligere oplysninger:

Michael Andersen, presseansvarlig i BUPL: 23 44 53 83