Kommunalvalget er veloverstået:
Nu skal der handling bag ordene


KV21 er overstået, og et nyt kommunalpolitisk landsskab er tegnet op, dog med mange gengangere. BUPL Sydøst ønsker de kommende byrådsmedlemmer tillykke med valget og ser frem til et godt samarbejde om BUPL’s mærkesager.


Vi følger op på valgmøderne!

I efteråret 2021 har BUPL Sydøst gennemført en række valgmøder med de politiske kandidater. Dels på nogle lukkede møder, hvor pædagoger og politikere drøftede prioriteringer på børneområdet, og dels på nogle offentlige valgmøder med livlig debat og pressedækning.

I det store hele havde fagforeningen, medlemmerne, forældrene og interesserede borgere held med at montere børnebriller på kandidaterne. Nu er de nyvalgte byrådspolitikere klædt godt på til at lægge budgetter og planer for det vigtige børne- og ungeområde, men BUPL Sydøsts påvirkningsarbejde stopper langt fra her.

De nye byråd har konstitueret sig, og der er også kommet navne på de fleste børneudvalgsformænd. Fremtiden tegner heldigvis lys på børne- og ungeområdet, men BUPL Sydøst fortsætter arbejdet med at holde lokalpolitikerne op på deres løfter og forpligtigelser.

Blandt BUPL Sydøsts otte kommuner fandt de største forandringer sted i Guldborgsund og Stevns, men der er også lidt udskiftning på et par af formandsposterne.

Oversigt over borgmestre og børneudvalgsformænd
  • Faxe: Efter et par lange nætter med forhandlinger stod det klart, at Ole Vive (V) fortsætter som borgmester, og at Mikkel Dam (LA) ligeledes fortsætter arbejdet som formand for Børne- og Læringsudvalget.
  • Guldborgsund: Simon Hansen (S) overtager borgmestertaburetten fra John Brædder (Guldborgsundlisten), mens Jesper Blomberg (DF) overtager formandsposten i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget fra den nyudnævnte borgmester.
  • Køge: Bydronningen Marie Stærke (S) genvinder borgmesterposten, og Pernille Sylvest (S) fortsætter som formand for børneudvalget, mens unge Ali Yahya (SF) bliver ny formand for skoleudvalget.
  • Lolland: Bykongen Holger Schou Rasmussen (S) tager fire år mere som borgmester, og Thomas Østergaard (S) fortsætter som formand for Børne- og Skoleudvalget.
  • Ringsted: Henrik Hvidesten (V) får sin tredje periode som borgmester, men den nye formand for Børne- og Undervisningsudvalget er endnu ikke offentliggjort. Vi holder øje og opdaterer oversigten løbende.
  • Næstved: Carsten Rasmussen (S) er blevet genvalgt som borgmester, og Lars Hoppe Søe (R) fortsætter som formand for Børne- og Skoleudvalget.
  • Stevns: Henning Urban Dam (S) overtager borgmesterkæden fra Anette Mortensen (V), som til gengæld bliver formand for Børn, Unge og Læringsudvalget.
  • Vordingborg: Mikael Smed (S) fortsætter som borgmester, mens Else-Marie Sørensen (SF) bliver formand for Børn, Unge og Familie-udvalget efter Nikolaj W. Reichel (S).