Stil op til TR-rådet


Har du lyst til at deltage i udviklingen af TR-arbejdet i BUPL Hovedstaden? Så stil op til valg på TR-træffet. Opstilling og valg foregår på TR-træffet den 4. februar 2020.


Opdateret d. 11. august 2020

Vi i TR-rådet synes, det er spændende, og vi har brug for flere i rådet for at gøre det endnu mere spændende.
Nedenfor er en beskrivelse af TR-rådet, og hvad det indebærer at være med i rådet. Husk at tilmelde dig TR-træffet.

Hvad er TR-rådet?

TR-rådet består af tillidsrepræsentanter (op til 15), der vælges på det årlige TR-træf. Medlemmerne vælges forskudt for 2 år ad gangen.
TR-rådet har oparbejdet en kontinuitet i arbejdet så erfaring kan udveksles og arbejdet udvikle sig.

Vi ved, at der er udskiftning i rådet i løbet af en periode, fordi nogle skifter job og andre engagerer sig i andet fagpolitisk arbejde – så der er ledige pladser.

TR-rådet er politikudvikler på BUPL Hovedstadens TR-arbejde, TR-politik og TR’ernes arbejdsvilkår. Det at evaluere og kommer med idéer til TR-mødernes form og indhold er ligeledes en opgave. Og ikke mindst det at skabe sammenhæng mellem BUPL’s samlede og BUPL Hovedstadens TR-politik og arbejde.

Det er TR-rådet, der planlægger det årlige TR-træf.

Hvem repræsenterer medlemmerne af TR-rådet?

Medlemmerne af TR-rådet er valgt som repræsentanter for alle TR’ere i BUPL Hovedstadens områ-de. Man repræsenterer altså ikke kun TR’erne i sin egen kommune. For at sikre informationen til og fra TR-rådet, er det dog en fordel, hvis der er TR’ere repræsenteret i rådet fra alle fire kommuner. Lige nu opfordrer vi dog TRére fra Dragør, Tårnby, Frederiksberg og København til at lader sig opstille til valg.

Hvor meget arbejde er der i at være med i TR-rådet?

TR-rådet mødes ca. 5 gange årligt i tidsrummet 9.30-15.30. Derudover deltager TR-rådet i BUPL Hovedstadens bestyrelsesseminar i foråret, hvor bestyrelser og råd arbejder frem mod at finde det kommende års fokuspunkter for BUPL Hovedstadens arbejde.

TR-rådet kan også indbydes til arbejdsseminarer af BUPL-forbund.

Da en vigtig del af TR-rådets opgaver er at give tilbagemelding til fagforeningen fra TR-møderne, er det væsentligt, at TR-rådets medlemmer deltager i TR-møderne i de respektive kommuner.

Vi anser TR-rådets møder som arbejdsmøder, hvortil der kan være mindre skriftlige oplæg som forberedelse til møderne, men det er begrænset.

Som TR-råds-medlem betaler BUPL Hovedstaden vikardækning til din institution, når du er til TR-rådsmøder, bestyrelsesseminar og TR-træf.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte faglig sekretær Nina Hemmingsen på telefon: 3546 5758 / 2332 3278