Kolding sliber igen sparekniven, og kvaliteten sættes over styr


På trods af besparelser på budgettet de senere år, bløder økonomien i Kolding Kommune fortsat. Derfor slibes sparekniven igen, og denne gang lægges der op til massive besparelser.


Udgivet d. 16 august, 2018

Af: Diana Højmose, Kommunikationsmedarbejder

På trods af besparelser på budgettet de senere år, bløder økonomien i Kolding Kommune fortsat. Derfor slibes sparekniven igen, og denne gang lægges der op til massive besparelser. Effektueres de foreslåede besparelser vil det gå hårdt ud over kvaliteten på børn- og ungeområdet. Børnene kommer til at kigge langt efter en pædagog, og pædagogerne vil endnu oftere opleve at der ikke er sammenhæng mellem arbejdsopgaver og ressourcer.

Daginstitutionerne i Kolding har i flere år haft en normering over landsgennemsnittet, men med de foreslåede besparelser kan de godt vinke farvel til den position. I 2019 lægges der op til en samlet besparelse på 3,6 millioner kroner alene på personaletimer i daginstitutioner og SFO. Det svarer til 20 pædagogfuldtidsstillinger, når besparelserne er fuldt udmøntet i 2020. Dertil kommer en række andre spareforslag, som også vil påvirke normeringen.

BUPL Sydjyllands formand, Jonna Jul Gudmundsen er dybt bekymret for de foreslåede besparelser:

’Vi ved, det er så afgørende vigtigt for børns trivsel og udvikling, at der er en god normering i institutionerne. Kolding har haft en fornuftig normering sammenlignet med andre kommuner, men desværre siger det mere om, hvor dårlig normeringen er i de andre kommuner. Pædagogerne i Kolding oplever nemlig også at hverdagen er blevet mere og mere presset, og at de mangler tid til arbejde med pædagogiske aktiviteter, der understøtter børns udvikling og trivsel.

BUPL har netop gennemført en vilkårsundersøgelse blandt pædagogerne (juni 2018). Nedenstående er typiske udtalelser fra pædagoger ansat i Kolding Kommune:

”Oplever ofte at jeg er alene med en børnegruppe på op til 20 børn”
”Vores normering er så kritisk nu, at det ikke er et pædagogisk tilbud. Det er pasning og pleje.”

Effektueres besparelserne vil det ramme daginstitutionerne ekstra hårdt, for en ny prognose estimerer, at der vil være 19 procent flere børn i alderen 0-6 år i Kolding Kommune i år 2030. Hvis den nuværende kvalitet pr. barn i daginstitutionerne skal opretholdes, kræver det, at Kolding Kommune tilfører ressourcer til området.

BUPL Sydjyllands formand opfordrer derfor byrådspolitikerne til at tænke sig godt om, inden de svinger sparekniven over børn- og ungeområdet:

”Pædagogerne kæmper allerede for at få hverdagen til at hænge sammen, og lederne kæmper for, at arbejdsmiljøet et tåleligt. Færre pædagoger vil betyde, at der på ingen måde er sammenhæng mellem krav, arbejdsopgaver og ressourcer. Det er simpelthen kortsigtet tænkning, og brand ærgerligt at sætte kvaliteten over styr.”