Klubberne i København afholder stor konference


Det tværgående netværk for fritidstilbud i København afholdt fredag 28. februar 2020 en konference om kvalitet i fritidstilbud. Over 250 deltagere var med, og det var en formiddag med masser af inspiration og vidensdeling.


Udgivet d. 6. marts 2020

En af initiativtagerne til konferencen er leder af Vesterbro Ungdomsgård Per Dahlstrøm. Han fortæller, at klubberne på eget initiativ er gået sammen om at inspirere hinanden:

”Vi har et ønske om at udvikle kvaliteten i fritidstilbuddene i Københavns Kommune. Det store deltagerantal viser, at der er mange, der gerne vil være med til at udvikle området,” fortæller Per Dahlstrøm og peger på forskellige indsatsområdet i fritids- og klubarbejdet:

”For fritidsklubberne handler det om at øge kvaliteten og udvikle mere systematik i arbejdet. Derudover at udvikle attraktive læringsmiljøer, som understøtter det store projekt om, at børn og unge skal blive livsduelige og så dygtige, de kan, så de mestrer eget liv og bliver aktive medborgere. For ungehusene er det, at klubområdet atter bliver mødested for de unges fællesskaber, hvor der både kommer drenge og piger. Og der skal vi kigge på, hvad det er for nogle aktiviteter og samværsformer, vi skal have i vores ungetilbud.”

Sætte små udviklingsprojekter i gang
Pædagoger og klubmedarbejdere fra de Københavnske klubber deltog i 8 workshops på konferencen, der handlede om: Progression i fritidstilbuddet, systematisk trivsels- og inklusionsarbejde, sammenhængskraft i lokalmiljøet, kvalitet i fritidstilbud gennem attraktive læringsmiljøer og demokratisk dannelse, samarbejde med skolen, opfattelser af køn og seksualitet under forandring, deltagelsesformer i det fritidspædagogiske arbejde og relationskompetence i det pædagogiske arbejde. På hver workshop delte pædagoger og klubmedarbejdere viden om projekter, som er lykkedes særlig godt. Inspiration, som deltagerne kan tage med sig hjem og bruge i deres eget arbejde, fortæller Per Dahlstrøm:

”Det næste skridt i udviklingsarbejdet er, at pædagogerne går hjem i dag med den inspiration og viden, de har fået, og sætter små udviklingsprojekter i gang. Projekter, der kan være med til at øge kvaliteten og systematikken i de enkelte fritidstilbud,” siger han.

Der arbejdes på at afholde en konference igen til næste år.

Se video og interview fra konferencen: