Klubben er hverken underholdning eller opbevaring


Leder fra Børn&Unge nr. 9/2020


Opdateret d. 10. september 2020

Som pædagoger ved vi det godt. Fritids- og ungdomsklubber kan gøre en kæmpe forskel for børn og unges liv. I klubben er der nemlig trygge øvebaner, men også passende udfordringer. Her er adgang til nye venner, nye interesser og deltagelsesmuligheder.

Her er pædagoger, der bruger deres faglighed til at skabe trygge, nærværende rammer for de store børn og unge, der står på kanten til at lære at flyve selv. Arbejdet med relationerne mellem de unge er et omdrejningspunkt for pædagogikken. Og aktiviteterne i klubben styrker venskaber og fællesskaber og bidrager dermed til personlig udvikling og ny læring.

Mange steder er de gode fritids- og klubtilbud kraftigt udhulet eller har måttet lade livet under kommunale sparerunder. Det har udfordret kvaliteten og ført til en ond spiral, hvor flere og flere børn og unge har valgt tilbuddene fra.

Rundt omkring i kommunerne har der bredt sig en opfattelse af, at tiden er løbet fra den form for fritidstilbud. Mange forældre og politikere har mest set klubberne som opbevaring eller alternativ underholdning i konkurrence med fodbold, håndbold og computeren derhjemme.

Det er imidlertid forkert i en tid, hvor flere og flere børn og unge døjer med ensomhed, præstationspres eller andre former for mistrivsel.

Og det er særligt de mest sårbare børn og unge, der betaler prisen for udsultningen af fritids- og klubtilbuddene. Det er nemlig i høj grad dem, der profiterer af pæda­gogerne som rollemodeller og omsorgsgivere, men også af det fællesskab, der kan være et pusterum og et vigtigt alternativ til et hjem, der måske ikke fungerer.

Men ret beset har alle børn og unge gavn af at møde en arena udenfor skolen, hvor det ikke handler om at præstere, men om at fordybe sig og ’være’ – en alternativ dannelsesarena.

Sandheden er, at tiden aldrig løber fra den gode pædagogik. De større børn og unge har mere end nogensinde brug for det, pædagoger kan, for at modvirke den stigende mistrivsel.
Og det er os som pædagoger, der har nøglen til at forklare politikerne hvordan: Hvis de investerer ressourcerne, så kan klubber med en stærk pædagogik gøre en afgørende forskel for børn og unges liv og fremtid.

Elisa Rimpler
Formand for BUPL