KL’s lockout af pædagogerne er massiv


BUPL har nu modtaget KL’s varsel om lockout af pædagogerne. KL forbyder i alt 32.000 pædagoger på det kommunale område at komme på arbejde fra den 10. april, hvis ikke det lykkes forligsmanden at få skred i forhandlingerne om de offentligt ansattes overenskomster. Lederne og specialeområdet er undtaget.


Opdateret d. 12. marts 2018

Hvis den massive lockout, som KL har varslet af pædagogerne, bliver en realitet, vil cirka 750.000 børn i daginstitutioner og skoler blive ramt af konflikten.
KL har mandag sendt orientering til BUPL om, at de varsler lockout af pædagogerne pr. 10. april. Det betyder, at 32.000 pædagoger er forment adgang til arbejdspladserne fra den dag. Lederne og pædagoger på specialområdet er undtaget fra KL’s lockout.

”Lockouten kommer til at ramme børn og familier virkelig hårdt. Pædagoger løfter en afgørende opgave i velfærdssamfundet, og det vil selvfølgelig kunne mærkes, at KL har valgt at sende stort set alle pædagoger i daginstitutioner og skoler hjem”, siger formand for BUPL, Elisa Bergmann.
KL’s varsel om lockout kommer som reaktion på, at BUPL og de andre organisationer på det offentlige område, har varslet strejke for ca. 10 procent af medlemmerne. Det svarer til 5.000 pædagoger.

”Det er paradoksalt, at vi med et strejkevarsel for 5000 pædagoger blev beskyldt af KL for at tage børn og familier som gidsler, når nu samtlige familier rammes så hårdt af KL´s lockout. Så jeg håber selvfølgelig, forældrene husker, hvem der har ansvaret for at påføre dem den unødigt store gene”, siger Elisa Bergmann.

BUPL havde håbet, at et strejkevarsel ville skubbe arbejdsgiverne videre i forhandlingerne om en nye overenskomster, så KL og Forhandlingsfællesskabet kunne lande en aftale, som begge parter kunne se sig selv i. Desværre har arbejdsgiverne på både det statslige, kommunale og regionale område i stedet valgt at varsle en lammende lockout af ca. 440.000 offentligt ansatte.
Det ærgrer BUPL, at arbejdsgiverne har været så stejle under forhandlingerne og ikke har været villige til at rykke sig.

”Vores krav er fuldt ud rimelige. Statsministeren har igen og igen fremhævet, at økonomien i Danmark har det godt. Pædagoger og andre offentligt ansattes arbejde skaber det velfærdssamfund, som er helt afgørende for vækst i det private. Derfor er det også i høj grad vores fortjeneste, at det går godt i Danmark, så det er helt fair, at vi også får del i det økonomiske opsving efter tre kriseoverenskomster”, siger Elisa Bergmann.

Forhandlingerne er nu overgået til Forligsinstitutionen, hvor forligsmanden Mette Christensen skal forsøge at mægle mellem parterne. Hvis hun ser fremdrift i forhandlingerne, kan hun udsætte konflikten to gange 14 dage.

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Louise Knuth Pedersen, pressekonsulent i BUPL, tlf.: 40 40 88 27