KL’s dagtilbudsudspil vil give mere kommunalt bureaukrati


KL offentliggør i dag udspillet ‘Godt på vej – Dagtilbuddets betydning’ som et indspark til mere kvalitet på dagtilbudsområdet. BUPL´s formand Elisa Bergmann ser positivt på, at KL melder ud, at 0-6 årsområdet har afgørende betydning og derfor kræver en klar prioritering, både på nationalt og kommunalt niveau.


Udgivet d. 17 januar, 2017

“Vi står overfor en dagtilbudsreform, der lægger op til mere kvalitet og mere faglighed, og derfor er det nødvendigt, at kommunerne har ambitioner, der står mål med den indsats, der er behov for. Vi ser i den grad frem til, at KL sætter handling bag ordene og gør deres til, at vi kan styrke fagligheden på daginstitutionsområdet. Det hænger godt sammen med BUPL’s mål om en pædagogandel på mindst 80 procent i daginstitutionerne og kan for eksempel være en del af de kommende forhandlinger om kommunernes økonomi for 2018,” siger Elisa Bergmann.

Hun er dog ikke imponeret over de fire pejlemærker, som KL foreslår skal styre indsatsen for dagtilbuddene, der risikerer et øget kommunalt bureaukrati i stedet for højere faglighed og de rammer, der reelt er behov for, hvis også de mest udsatte børn skal have større chancelighed. Samtidig foreslår KL en genindførelse af den obligatoriske sprogscreening af treårige.

“Det er rigtig ærgerligt og meget lidt ambitiøst, at KL – som det eneste konkrete forslag – peger på en genindførelse af den obligatoriske sprogscreening af treårige, som med god grund blev fjernet i 2010. Det, der er behov for, er flere kvalificerede pædagoger, der kan gøre brug af deres faglighed til at skabe stærke udviklings- og læringsmiljøer. Ikke at bruge mere tid på tests, der ingenting løser i sig selv,” siger Elisa Bergmann og henviser til den forskning, der viser, at børn, der har gået i daginstitutioner af høj kvalitet med god normering og høj pædagogandel, klarer sig bedre senere hen i skolen og på uddannelsesinstitutionerne og i højere grad kommer i beskæftigelse.

“Hvis vi skal løfte udsatte børn, handler det altså om meget mere end en god sprogudvikling. Det handler om en helhedsorienteret og tidlig indsats, hvor sprog kun er et element. Pædagogers udgangspunkt er relationsarbejdet og vores fokus er på at skabe kontinuerlig udvikling hos det enkelte barn. Problemet er, at der i dag er 4.400 færre pædagoger i forhold til normeringerne i 2009, og derfor er det tiden, der er den største barriere for at yde den nødvendige pædagogiske indsats. Og det havde jeg håbet, at KL ville tage fat om, for eksempel i form af sociale normeringer, der sætter ind der, hvor behovet er størst,” siger Elisa Bergmann.

“Det er heller ikke særligt befordrende, at KL vælger at gå ud med deres eget udspil og fokusere på mere måleri frem for at spille ind i det allerede brede samarbejde, der er i forbindelse med ministeriets kommende dagtilbudsreform. Pædagogerne har brug for arbejdsgivere, der anerkender udfordringerne, inddrager medarbejderne og også er klar på konkrete løsninger og initiativer, der kan gøre en forskel i hverdagen. Så det vil vi nu holde KL op på,” siger hun.

For yderligere oplysninger:

Elisa Bermann, formand for BUPL, på tlf. 40232069

Maiken Riis Friberg, leder af kommunikation i BUPL, på tlf. 26175933