Kampvalg og valg på GF20


Onsdag d. 11. november er der generalforsamling i BUPL Storkøbenhavn. I år er posterne som næstformand, kasserer, medlem af Hovedbestyrelsen og medlemmer af vores egen bestyrelse samt poster som kritisk revision, fanebærer mv. på valg. Du kan som aktivt medlem stille op til samtlige poster frem til afstemningen på selve generalforsamlingen. To kandidater har allerede meldt sig til posten som næstformand.


Opdateret d. 15. oktober 2020

To kandidater har meldt sig til posten som næstformand, nemlig nuværende næstformand Charlotte Stendorf samt FTR i Høje-Taastrup og HB-medlem Karen Aslaug Ramm. Bliver Karen Aslaug Ramm valgt, har hun meddelt, at hun ikke genopstiller som HB-medlem. Bestyrelsesmedlemmer Lena Mosbæk Grønsund og Mathias Dejgaard har meddelt, at de ikke genopstiller til bestyrelsen. Øvrige nuværende valgte genopstiller, ligesom Rikke Kristensen fra bestyrelsen har meddelt, at hun opstiller til Hovedbestyrelsen, hvis Karen Aslaug Ramm bliver valgt til næstformand. Lene Holm Thomassen stiller op til bestyrelsen og Mathias Dejgaard ønsker at stille op som suppleant.

Meld gerne dit kandidatur inden 1. november
Når flere melder deres kandidatur til en af posterne til Daglig Ledelse arrangerer BUPL Storkøbenhavn en præsentation af kandidaterne på vores medier. Daglig ledelse er formand, næstformand, kasserer og et medlem af hovedbestyrelsen. På denne generalforsamling er posten som næstformand og kasserer på valg. Kandidaterne til øvrige poster gives mulighed for at præsentere sig på selve generalforsamlingen.

Frist for præsentation til en post i daglig ledelse
Søndag d. 1. november er frist for aflevering af de fem spørgsmål, du får stillet i forbindelse med dit kandidatur til en af posterne i Daglig Ledelse. Alle kandidater vil herefter blive præsenteret på hjemmeside, nyhedsbrev (3. november) og facebook. Du skal også aflevere et portrætfoto af dig selv.

Kandidater efter 1. november
Melder der sig flere kandidater efter d. 2. november, vil der blive udsendt endnu et nyhedsbrev d. 6. november med afleveringsfrist for præsentation og foto samme dag kl. 09.00.

Præsentation på facebook
Kandidater til posterne næstformand og kasserer præsenteres løbende på facebook i ugen op til generalforsamlingen, der vil blive afsluttet med et samlet opslag.

De fem spørgsmål
Hver kandidat får mulighed for at præsentere sig gennem følgende fem spørgsmål, hvor hvert svar må være max 800 anslag inkl. mellemrum. Sekretariatet retter kun korrekturfejl og sikrer at max omfang overholdes – der slettes bagfra til nærmeste punktum indenfor fastsat ramme.

  1. Kort om dig selv
  2. Hvad kendetegner og gør dig til en god næstformand for de over 6000 pædagoger og ledere i BUPL Storkøbenhavn?
  3. Hvad er, efter din mening, de tre vigtigste udfordringer for vores medlemmer, som BUPL Storkøbenhavn skal arbejde med?
  4. Hvad er, efter din mening, de vigtigste udfordringer BUPL og BUPL Storkøbenhavn som organisation står overfor?
  5. Andet du vil fremhæve?

De samme spørgsmål bliver stillet til kandidater til kassererposten, såfremt der også bliver kampvalg til denne post.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen eller sekretariatsleder Søren O. Nissen for yderligere spørgsmål på son@bupl.dk eller 20 45 91 97. Du vil kunne læse meget mere om BUPL Storkøbenhavn på www.bupl.dk/storkobenhavn , hvor du også kan tilmelde dig generalforsamlingen og dermed være med til at vælge BUPL Storkøbenhavns politiske ledelse.

Tilmeld dig GF20
Husk under alle omstændigheder at tilmelde dig generalforsamlingen 11. november 2020 kl. 17.30-22 med indskrivning fra 16 og lidt at spise fra kl. 16.30. Tilmeld dig BUPL Storkøbenhavns generalforsamling 2020 

 

Opdateret 12. oktober 2020