Kære politiker, god valgkamp


BUPL Nordsjælland håber, at du gennem sommeren har tanket energi, engagement og overvejelser til dette efterårs politiske arbejde og jo ikke mindst kommunalvalget, som er i fuld gang med borgermøder, debatter på sociale medier og mange andre steder.


Opdateret d. 08. september 2021

Af: Pernille Riis, Formand i BUPL Nordsjælland

Vi håber, din og dit partis valgkampagne vil blive præget af nysgerrighed, spændende dialoger og gode debatter om temaer, der har betydning for dig og vælgerne i din kommune. Og vi vil gerne benytte lejligheden til at ØNSKE DIG EN GOD VALGKAMP.

Invitation til dialog

I BUPL Nordsjælland vil vi gerne invitere til dialog, sparring og idéudveksling om løsninger og navigering i de mange forskellige tal og rapporter, der fylder i debatten. Vi står til rådighed med alle de erfaringer, vi beriges med dagligt gennem vores medlemmer, vores analyse-beredskab og vores viden og erfaring fra det pædagogiske arbejde.

BØRNE OG UNGE-området – En brændende platform

Uanset politisk ståsted er det vores overbevisning, at VI ALLE ønsker det bedste for vores børn og unge. Og der er ingen tvivl om, at børn og unges udvikling og trivsel er en brændende platform. Derfor er kommunalvalget en åbenlys mulighed for at sætte fokus på, hvordan det gode børne- og ungeliv skal prioriteres i din kommune.

Du og dit parti kan medvirke til at sikre børn og unge de bedste trivsels- og udviklingsmuligheder gennem ambitiøse og konkrete løsninger på rammer og ressourcer med afsæt i, at alle børn og unge har ’krav på’ at trives og være en del af gode fællesskaber, der bygger på nærhed, gode relationer, leg og kreativitet og egne perspektiver.

Bedre kvalitet i fritidsinstitutioner

En investering i fritidspædagogikken er en investering i børn og unges udvikling, trivsel og læring. SFO’en og klubben skal være mere end blot en sidebemærkning i børnenes liv. Fritidsområdet har været forsømt i mange år – vi ser en generel nedgang i antal af børn, der går i SFO – hvor mon de så går hen?

Skoledagen bliver mange steder forkortet, og børnene skal være længere tid i SFO, men pengene følger ikke altid med. Børn og unges fællesskaber i fritiden har enorm betydning for deres udvikling og trivsel. Hvem taler om det i valgkampen? ER DET MON DIG, der tager den sag op?

SFO’en og klubben er med til at sikre børn og unge positive fællesskaber. Her fordyber børn og unge sig i selvvalgte aktiviteter, udvikler personlige, sociale og praktiske kompetencer og øver sig i at indgå i demokratiske fællesskaber. De livskompetencer pædagogerne kan give børn og unge handler bl.a. om selv- og medbestemmelse, kreativ og kritisk tænkning, personlig integritet samt at kunne samarbejde og løse konflikter.

Gode daginstitutioner for alle børn

Den mest betydningsfulde enkeltfaktor for børns udvikling og trivsel i vuggestuen og børnehaven er kvaliteten af interaktionen mellem pædagog og barn. Barnets kognitive, sociale og følelsesmæssige udvikling understøttes, når dets ytringer og følelser mødes med anerkendelse, lydhørhed og positive tilkendegivelser, og når det tilbydes alderssvarende aktiviteter. (Kronik i Weekendavisen af Vive, Christoffersen m.fl., nov.2019).

En plan og en ambition for realisering af god kvalitet og bedre normering har stor betydning for den tillid og tryghed både børn og forældre oplever i deres hverdag i forhold til at opleve sammenhæng ml. arbejdsliv og familieliv. HAR DU og din kommune EN PLAN – EN AMBITION for vejen til god kvalitet i børnenes vuggestue og børnehave?

Flere pædagoger

En kæmpe udfordring JA – MEN vi ved, at flere pædagoger er vejen til kvalitet. Ønsket er markant hos forældrene, og forskning understøtter dette. Fastholdelse og rekruttering af flere pædagoger vil afhænge af vores fælles ambitioner om at finde lokale løsninger i prioriteringen af attraktive arbejdspladser og gode arbejdsvilkår. Hvad er din ambition for børnene og de unge i din kommune? TØR DU SIGE DET HØJT?

Invitation til dialog

Som nævnt indledningsvis stiller vi os gerne til rådighed for dialog, sparring, idéudveksling mv. om børne- og ungeområdet samt konkret viden på området i din kommune. Du vil også i løbet af valgkampsperioden kunne finde tal, fakta og sammenligninger for vores 12 kommuner på vores hjemmeside.

Du er mere end velkommen til at kontakte mig eller vores lokale forhandlingsleder og fællestillidsrepræsentant i din kommune. Vi stiller os også gerne til rådighed for valgkampsarrangementer, møder, debatter el.lign. Måske kunne du også have lyst til at deltage i et stort panel-debatarrangement BUPL Nordsjælland afvikler sammen med vores tillidsrepræsentanter – fredag d. 5. november – Det vil du høre mere om snart.

Med venlig hilsen

Pernille Riis
Formand BUPL Nordsjælland
Tlf.: 21780670.
E-mail: pri@bupl.dk


KV21 i Nordsjælland

Vi har en side med en masse god information, fakta, datamateriale fra kommunerne mv. Her kan du blandt andet også downloade vores folder med argumenter for at prioritere: Trivsel og fællesskab for alle børn og unge

KV21 :: Kommunalvalg 2021