Kære ledere: TAK og stor anerkendelse til jer


I forstår at skabe sammenhold og fagligt fællesskab blandt jeres medarbejdere – og det på trods. Hatten af for det.


Opdateret d. 31. marts 2020

Af: Pernille Riis, Formand, BUPL Nordsjælland

Kære Ledere i BUPL Nordsjælland

Allerførst: TAK og stor anerkendelse til jer i denne meget ekstraordinære og underlige COVID-19 tid, vi alle står i. En tid, der kalder på ekstra ressourcer hos os alle, men også ekstraordinære aftaler. Det påvirker også pædagogerne.

I kan læse mere om aftalen mellem KL og de faglige organisationer sidst på siden.

Husk, at vi står til rådighed. I altid er velkomne til at kontakte os for spørgsmål, sparring og afklaring.

 

Ledelse på afstand

Jeg ved, at I som ledere står forrest og forventes at koordinere og planlægge nødpasning. På samme tid har I ansvar for medarbejdere, der arbejder hjemmefra med forberedelse og dokumentation af det pædagogiske arbejde og meget mere.

Det er ikke en nem opgave at lede på afstand, men jeg modtager dagligt fortællinger og billeder på den faglighed, kreativitet og ansvarlighed, I som ledere (og pædagoger) udviser i denne tid.

Der arbejdes i nødpasningen med børn, som har særlige sociale eller pædagogiske behov, eller med børn hvis forældre skal være på arbejde enten på ældre- og sundhedsområdet eller på det private arbejdsmarked, hvor der ikke er lukket ned.

Sammenhold og fagligt fællesskab

Der sættes fokus på fordybelse, forberedelse og planlægning. Jeg har også hørt om initiativer, hvor pædagogerne ringer rundt til børnene og deres forældre, om ledere der deltager i webinar med deres forvaltning, og om ledere der gennemfører online MUS-samtaler. Der er pædagoger, der afvikler stuemøder på skype. Pædagoger, der laver skattejagt på distancen og sangvideoer til ungerne i klubben.

I forstår at skabe sammenhold og fagligt fællesskab blandt jeres medarbejdere – og det på trods. Hatten af for det.

En aftale mellem KL og de faglige organisationer

Aftalen: ”Aftale om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse pga. covid-19 situationen”

Sidste uge sluttede af med indgåelse af en aftale mellem KL og de faglige organisationer. Aftalen er indgået med det formål,  at kommunerne kan stå bedre rustet i forhold til håndtering af opgaveefterslæb, når der vendes tilbage til en normalsituation.

Det er selvfølgelig intentionen, at de opgaver, der er at løse, skal løses, og at vi samtidig får afviklet restferie og afspadsering, så der ikke tilbagestår en pukkel, når nedlukningen er overstået.

Jeg forestiller mig, at du som leder vil få god information og vejledning fra din forvaltning omkring håndtering af aftalen. Men du er også som altid meget velkommen til at kontakte BUPL for afklaring og hjælp til fortolkning.

I aftalen lægges der op til, at det er dig som leder der, efter dialog med de ansatte, beslutter om – og i givet fald hvilken frihed, der skal anvendes, og hvornår den afvikles. Og dette selvfølgelig under hensyntagen til de opgaver, der fortsat er at løse f.eks. i nødpasning mv.

Aftalen gælder kun for dem, som rent faktisk har restferie eller afspadsering stående. Vi ved af erfaring, at de fleste pædagoger enten har afviklet eller har planlagt at afvikle deres restferie, ligesom arbejdstidsregler jo sætter en naturlig grænse for, hvor meget man kan opspare af afspadsering. Allerede planlagt ferie/afspadsering tæller med i de op til 5 dage.

Aftalen indebærer, at varslingsreglerne vedr. afspadsering og ferie er sat ud af funktion. Og at du, som leder, kan bede dit personale afvikle afspadsering og ferie med dags varsel.

Se hele aftalen >>

Vi står til rådighed for jer

Husk, at I altid er velkomne til at kontakte os for spørgsmål, sparring og afklaring.

Afslutningsvist vil jeg ønsker jer alle en rigtig god påske. Og selvom vi alle kommer til at mangle flere venner og familiemedlemmer rundt om påskebordet, så håber jeg, at helligdagene alligevel nydes i fulde drag.

Pernille Riis
Formand
BUPL Nordsjælland