Kære leder: Tak for jeres store indsats


Lederforeningen i BUPL Fyn ønsker alle ledere en glædelig jul og et godt nytår.


Udgivet d. 17. december 2020

Tak for jeres store indsats i 2020, som på mange måder har kaldt på alle lederes styrker og kompetencer i en corona-tid. I har alle gjort en forskel og ydet en kæmpe arbejdsindsats.

Vi har et vigtigt job – og det vidste vi godt. Vi har ude i institutionerne løst en vigtig opgave i en tid, hvor alle lukkede ned – og hvor blandt andet nødpasning og natteåbent blev iværksat på rekordtid.

Vi har mødt respekt og anerkendelse for omstillingsparathed og daglige hurtige justeringer, når nye retningslinjer blev indført. COVID-19 gav os i foråret også en forsmag på, hvad minimumsnormeringer kan, da vi fik mulighed for at ansætte COVID-19-vikarer og skulle etablere mindre børnegrupper med fem børn og én pædagog.

Nu har minimumsnormeringer igen været på finansloven. Øverst på min ønskeliste i år er, at kommunerne fordeler pengene ud nu, så alle børn får gavn af dem, og der ansættes flere pædagoger og oprettes flere pædagogfaglige lederstillinger i takt med bedre normeringer.

Jeg håber, at denne gave ligger og venter til os under træet.

De bedste julehilsner

Lissi Beier

Formand, Lederforeningen i BUPL Fyn