K-udspil om minimumsdækning i ydertimer kan ikke stå alene


De Konservative vil sikre, at pædagoger i daginstitutionerne højst er alene med fem børn i første og sidste time af institutionens åbningstid. Men det skal suppleres af minimumsnormeringer, mener BUPL.


Udgivet d. 15. august 2018

Landets vuggestuer og børnehaver skal fremover have en minimumsdækning i ydertimerne, så pædagogerne ikke står alene med børnene, når de hentes og afleveres. Sådan lyder et nyt forslag (www.kortlink.dk/umkx) fra de Konservative med børne- og socialminister Mai Mercado (K) i spidsen.

Ministeren ønsker med andre ord at afsætte 110 millioner kr. til, at man lokalt kan ansætte mere pædagogisk personale – et tiltag, partiet kalder en ”tryghedsdækning”. Ifølge forslaget skal det fastsættes i dagtilbudsloven, at én pædagogisk ansat ikke må være alene, når institutionen henholdsvis åbner og lukker, og antallet af børn i institutionen overstiger 5 (i første og sidste time af åbningstiden).

Fra BUPL’s side er det som udgangspunkt altid positivt med flere midler til børneområdet, men forslaget løser dog langtfra alle udfordringerne på normeringsområdet, lyder det fra formand Elisa Bergmann.

“Det er positivt, at endnu et parti anerkender, at der er et problem i ydertimerne. Vi er dog ikke overbeviste om, at forslaget er fuldt finansieret og gennemtænkt. Men selv om intentionen er god, er det ikke nok. Det er helt afgørende, at sådan et tiltag ikke indeholder et centralt fastlagt krav om, hvordan den enkelte leder skal bemande institutionen” siger Elisa Bergmann.

Hvis forslaget, der er tænkt til at skulle træde i kraft efter det næste folketingsvalg, føres ud i livet, vil daginstitutionerne ifølge de Konservative kunne ansætte godt 340 nye pædagogiske medarbejdere til at lette trykket i ydertimerne.

Netop ydertimerne har høstet megen kritik fra såvel forældre som fra pædagogisk hold for at være for tyndt bemandede og efterlade en dårlig følelse ved tidlig aflevering eller sen afhentning, men det nytter jo ikke noget at dække ind om morgenen og om eftermiddagen, hvis der så til gengæld kommer til at mangle endnu flere pædagoger midt på dagen, mener Elisa Bergmann.

“Det handler jo ikke kun om den tid, hvor forældrene er i institutionen. Der mangler pædagoger hele dagen, og i de kommende vil antallet af børn i daginstitutionerne stige med 70.000 og skabe behov for 10.000 pædagoger mere for bare at holde det nuværende normeringsniveau. Forslaget har fine intentioner, men kan ikke stå alene,” siger formanden.

Derfor foreslår BUPL, at der indføres minimumsnormeringer i landets daginstitutioner. BUPL’s ønsker en minimumsnormering i alle kommuner, der hedder 1 pædagog til 3 børn i vuggestuen og 1 pædagog til 6 børn i børnehaven. Et ønske som i øvrigt blev bakket op af 8 ud af 10 byrådskandidater ved kommunalvalget i 2017.

“Det vil koste cirka 2 milliarder kroner at indføre minimumsnormeringer, så vi kan komme tilbage til det niveau, vi havde i daginstitutioner for knap 10 år siden. Det siger alt om, hvor meget der er sparet på børneområdet de seneste år”, siger Elisa Bergmann.

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL: 40 23 20 69

Jacob Friis, pressekonsulent i BUPL: 22 77 40 90


FAKTA