Jule- og nytårshilsen til de sydjyske medlemmer


Her kan du læse formandens julebrev til alle pædagoger og ledere i BUPL Sydjylland.


Opdateret d. 03. januar 2022
Kære medlemmer

Endnu engang står pædagoger og ledere i forreste række og er med til at holde Danmark åbent. Og endnu engang er det ekstremt frustrerende at opleve stigende smittetal og dermed et stadigt større pres på både dagtilbud og fritidsinstitutioner. I næsten to år har vi været i en slags undtagelsestilstand, og mange af jer giver udtryk for afmagt og frustration. Det forstår jeg virkelig godt.

Jeg ved, at I med jeres enorme faglige stolthed gør alt, hvad I kan for at passe godt på vores børn og unge, også når vilkårene er vanskelige. Tusind tak for det. Men selv om det er svært, skal I også huske at passe godt på jer selv og hinanden. Jeg ved, at det til tider kan være en nærmest umulig opgave, når kollegerne er syge eller hjemsendt, og man står alene med store børnegrupper eller hænger på både åbne- og lukkevagten, fordi der bare ikke er andre at trække på. Eller når man igen oplever frustration over at være nærkontakt og bekymring for at tage smitte med hjem til familien. Det slider både fysisk og psykisk, og det kan ingen holde til i længden. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi står sammen i denne tid. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at værne om vores arbejdsmiljø og det stærke faglige og sociale fællesskab, vi alle sammen er en del af.

 

BUPL kæmper for trygge og ordentlige arbejdsforhold

Fra BUPL Sydjyllands og BUPL forbundets side arbejder vi stenhårdt for, at der skal være trygge og ordentlige arbejdsforhold for pædagoger og ledere. Vi har dialoger og forhandlinger på alle niveauer. Blandt vores fokuspunkter er:

  • Mulighed for dimensionering lokalt. Hvis der er mangel på personale, skal det være muligt at trække i nødbremsen og begrænse antallet af børn, så det kun er dem med allerstørst behov, der møder op i daginstitutionen.
  • Bedre mulighed for test på arbejdspladsen. Status er, at selvtest bliver indkøbt og er muligt efter 5. januar.
  • Bedre mulighed for brug af værnemidler. Status er, at der netop er indført krav til forældre og andre gæster om brug af mundbind på institutionernes område. Samtidig har alle medarbejdere fået ret til at bære visir.
  • Klar besked til kommuner og ledere om at alle coronarelaterede ekstraudgifter betales af krigskassen. Det gælder fx udgifter til ekstra rengøring og vikardækning. Derfor skal kommunerne ikke holde sig tilbage med at bruge de nødvendige midler.

Hvis du oplever, at situationen på din arbejdsplads er uholdbar, skal du ikke tøve med at kontakte din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant. De kan hurtigt bringe dine bekymringer videre enten til din leder, i MED-systemet eller til os i BUPL Sydjylland.

 

Vi ser frem mod det kommende år

Midt i coronaen er der heldigvis også lyspunkter. Fx bliver loven om minimumsnormeringer, som vi har kæmpet for i årevis, netop i disse dage endeligt vedtaget i Folketinget. Det bliver et af BUPL Sydjyllands fokusområder i det kommende år at sørge for, at minimumsnormeringerne bliver implementeret ude i kommunerne. Vi vil også kæmpe for, at vores børn ikke skal nøjes med minimum – vi vil have gode normeringer og højere pædagogandel. Det gælder i øvrigt ikke kun i dagtilbud, men også i SFO’er, klubber og fritidshjem. Derudover kommer vi i 2022 til at have fuld fokus på vores profession, på rekruttering af flere pædagoger, styrkelse af fritidsområdet og ikke mindst pædagogernes lønefterslæb – vi er stadig mere værd!

BUPL Sydjylland ønsker jer og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

 

De varmeste jule- og nytårshilsner

på vegne af BUPL Sydjylland

Jonna Jul Gudmundsen, formand