Julehilsen fra formanden


Julen 2021 står for døren, og endnu et hektisk år er gået. Et år hvor der igen har været fokus på det pædagogiske område, og det har været godt, men et år der desværre endnu en gang har stået meget i coronaens tegn. Hvem havde regnet med, vi stadigvæk skulle hold en jul i coronaens skygge?


Udgivet d. 20. december 2021

Smitten stiger voldsomt i øjeblikket, og incidens-tallet er nu over den tilladte maksgrænse i alle vores ni kommuner. Det vil sige at der, foruden de centralt vedtagne restriktioner, kan være ekstra lokale restriktioner på vej til jer. Hold jer hele tiden opdateret på www.coronasmitte.dk om de generelle retningslinier, og tjek BUPLs hjemmeside for specifikke spørgsmål/svar for vores område: https://bupl.dk/bupl-mener/corona-virus-svar-paa-ofte-stillede-spoergsmaal/

Jeg ved, at I pædagoger hver eneste dag har kæmpet, og fortsat kæmper, en brav kamp for at sikre, at børnene kan komme i daginstitutionen eller på skolen/SFO’en og opleve en så normal hverdag som muligt. En hverdag, hvor der er tid, plads og mulighed for gode pædagogiske aktiviteter.

Det er ikke nemt, for I er frontpersonale, og det er særligt ikke nemt lige nu, hvor I igen skal arbejde under flere og flere restriktioner og pålægges nye opgaver for at dæmme op for smitten. Senest har lederne fået pålagt en stor ekstraopgave i forbindelse med indførelsen af arbejdsgivers ret til at forlange gyldigt coronapas.

Dette er et tiltag BUPL ikke er imod, da coronapasset – sammen med vaccination – er de mest effektive redskaber til at bryde smittekæder og beskytte hinanden bedst muligt på. For vi skal sammen sikre, at coronaen hurtigst muligt, og én gang for alle, bliver noget der ligger i fortiden. MEN… det skal stadig balanceres op imod respekten for individets ret til at vælge til og fra i sit liv samt hensynet til de ansatte og børnene. I BUPL kæmper vi dagligt for at sikre, at I får de nødvendige rammer for at udføre jeres arbejde – bl.a. mulighed for ekstra rengøring, vinterpakker a la sidste år og lignende.

 

Minimumsnormeringer, fritidsområdet og lavere klasseloft

2021 har heldigvis også været et år med gode tiltag og sejre for det pædagogiske område. Lov om Minimumsnormeringer bliver vedtaget inden årets udgang, og selvom vi ikke får alt, hvad vi kunne ønske os, bliver der nu endelig sat en prop i de konstante besparelser, området har været udsat for i årtier.

Fritidsområdet er heldigvis, efter konstant pres fra BUPL, kommet på den politiske dagsorden igen. Således har BUPL’s afdækning af skole/SFO-økonomien sat fokus på, at SFO’en får de midler, der rent faktisk er afsat til den, og året mundende ud i en finanslov for 2022, hvor fritidsområdet prioriteres med 123 mio. kr. årligt til sociale normeringer. Det er et skridt i den rigtige retning, og vi vil arbejde kontinuerligt på en fortsat genopretning af fritidsområdet i de kommende år.

Der er også vedtaget lavere klasseloft, og bedre mulighed for skoleudsættelser, og endelig ligger der en evaluering af pædagoguddannelsen, så vi med den i hånden kan sætte ind og skabe bedre rammer og vilkår for eksisterende og kommende pædagogstuderende – det er der i den grad behov for!

 

Næste år byder på flere spændende tiltag

2022 står for døren, og det byder på mange nye udfordringer og muligheder for pædagogerne og vores profession. Vi får forhåbentlig endeligt afholdt det længe ventede Pædagogisk Træf, fritidsområdet skal for alvor opnormeres og opprioriteres, der skal arbejdes endnu mere målrettet med rekruttering, minimumsnormeringerne får endnu flere penge ud, pædagoguddannelsen skal styrkes, og jeg kunne blive ved. Det bliver spændende, og jeg glæder mig til at tage fat.

Det bliver dog først efter jul, for jeg tror, at vi alle har brug for en god og restituerende juleferie nu. Jeg vil endnu engang sige tak for den fantastiske indsats, I har ydet i 2021, og til de af jer, der skal arbejde mellem jul og nytår, siger jeg god arbejdslyst. Jeg ønsker jer alle og jeres kære en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Og som altid – pas på jer selv og hinanden!

 

Bertha Langhoff Hansen

Formand for BUPL Midtsjælland