Julehilsen fra formand Henriette Brockdorff


“Glædelig jul og godt nytår fra os alle i BUPL Hovedstaden og tak for jeres store indsats,” skriver BUPL Hovedstaden formand Henriette Brockdorff i sin julehilsen.


Opdateret d. 11. august 2020

Kære medlemmer

Julen nærmer sig med hastige skridt, og jeg vil ønske jer en glædelig jul og et godt nytår.

Sikke et år vi kan kigge tilbage på. Minimumsnormeringerne kom på finansloven i begyndelsen af december. Tak til alle jer, der gør et stort arbejde for hovedstadens børn og unge. Og tak til jer, der har kæmpet, demonstreret, skrevet læserbreve og stillet op i medierne og fortalt om vilkårene i de danske daginstitutioner. Det nytter, og mange års kamp har givet pote, og nu kommer der endelig flere penge til at stoppe besparelserne i daginstitutionerne. Vi havde håbet, at pengene kom hurtigere ud på institutionerne. Men for nu må vi glæde os over, at der er sat en nedre grænse for børneområdet. Genopretningen af børneområdet er påbegyndt med minimumsnormeringer, og vi vil holde kommunerne op på, at pengene udmøntes, så det kommer den enkelte institution til gode. Det fortjener børn og pædagoger.

Justeringen af folkeskolereformen betyder kortere skoledage, men den har også bragt usikkerhed om pædagogernes arbejde i skolen, da den understøttende undervisning reduceres. Derudover skal kommuner øge bevillingen, så normeringen ikke udhules i børnenes fritid, når skoledagen bliver kortere. Dette er endnu et bevis på, at fritidsområdet er under pres. Det betyder, at det er nødvendigt med et ekstra fokus på SFO og klubber.

Politikerne traf i september beslutning om, at de københavnske fritidshjem skal lukkes og ændres til skolefritidsordninger. Et trist kapitel blev tilføjet til de selvejende københavnske fritidshjems mangeårige og unikke historie. Pædagogiske miljøer med stolte traditioner og dybe rødder rykkes op med rode og omplantes i skolens jord. Mange medlemmer kæmpede for at få omgjort beslutningen, men børneminister Pernille Rosenkrantz-Theil ønskede ikke at komme fritidshjemmene og fritidspædagogikken til undsætning. Der er planlagt en konference om fritidspædagogikkens fremtid d. 3. februar på Christiansborg, som du kan tilmelde dig.

I november tog vi det første store skridt til arbejdet med OK21. Til OK21-kongressen besluttede kongresdelegationen en resolution, som skal være det kompas, som BUPL styrer efter i arbejdet frem mod OK21. Højere og mere retfærdig løn er øverst på BUPL’s dagsorden, når der skal forhandles overenskomst igen.

I BUPL Hovedstaden er vi også klar til at arbejde med vores professionsstrategi, der skal styrke pædagogernes faglige fællesskab. Vi vil i det nye år invitere til professionssaloner, der er et forum, hvor medlemmer kan diskutere professionen og fagligheden. Du kan allerede nu tilmelde dig den første professionssalon.

Det nye år byder også på spændende faglig inspiration og fyraftensmøder i fagforeningen. I kan glæde jer til fyraftensmøder om:

• Mening i arbejdslivet (er afholdt)
• Unge og udsathed under forandring (aflyst grundet COVID19)
• Pædagogers rolle i børnefamilielivet (aflyst grundet COVID19)
Børns diagnoser og pædagogiske dilemmaer 
Den nye læreplan i børneperspektiv

Glædelig jul og godt nytår fra os alle i BUPL Hovedstaden og tak for jeres store indsats. Husk, at I altid kan kontakte fagforeningen, hvis I har brug for hjælp og rådgivning.

Mange hilsner

Henriette Brockdorff
Formand, BUPL Hovedstaden