Julehilsen fra BUPL Midtsjællands formand


Jeg vil gerne på vegne af BUPL Midtsjælland ønske alle medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.


Udgivet d. 18. december 2019

2019 har på mange måder været et begivenhedsrigt år for det pædagogiske fag, men også et år, hvor der har været pres på hele det pædagogiske område og pædagogernes vilkår generelt.

Det er jer, der hver dag løfter en opgave, der er af den største samfundsmæssige betydning – nemlig at danne og udvikle børn, så de kan blive til nogen – frem for til noget.

Derfor er det også historisk, at vi med den nye regerings indgåelse af finansloven har fået lovbundne minimumsnormeringer. Vi har nu efter 10 års kamp fået sat en prop i de mange års besparelser, som har ramt vores område. Men træerne vokser jo ikke ind i himlen. Jeg havde gerne set, at vi havde fået minimumsnormeringer allerede i 2020 fremfor at vente til 2025, så det havde kommet alle børn og pædagoger til gode nu. Men vi skal også huske, at vi har fået en prop, og hver eneste pædagogtime betyder, at presset bliver lidt mindre.

Men vi skal ikke glemme, at vi står over for store udfordringer i de kommende år. Vi har en opgave i at fastholde kommunerne i, at pengene til minimumsnormeringer kommer ud til den enkelte institution, og at der ansættes flere pædagoger.

På skoleområdet skal vi fastholde kommunerne i at bibeholde SFO-lederstillinger, så vi har pædagogfaglig ledelse på skolerne, samt fortsat kæmpe for pædagogernes tilstedeværelse i skolen, så I indgår tværfagligt i at sikre trivsel og den varierende undervisning.

Endelig bliver det også et år, hvor dagtilbudsreformen og pædagoguddannelsen skal evalueres. Og – ikke mindst – så står vi også over for OK21-forhandlingerne, hvor vi sammen skal kæmpe for mere løn, ligestilling og pædagogfaglig ledelse.

Det bliver et spændende og udfordrende år, og jeg glæder mig til, at vi sammen tager fat på opgaverne.

 

Bertha Langhoff Hansen
Formand for BUPL Midtsjælland