Julehilsen fra BUPL Århus


Vi er kommet til afslutningen på et år, hvor Corona har bølget frem og tilbage; hvor vi af og til har været samlet på helt normal vis til møder og arrangementer, men hvor vi slutter med store udfordringer med at holde klubber, dagtilbud, special- og skoleområdet i gang pga. høj smitte og meget fravær.


Udgivet d. 17. december 2021
Julen 2021

Kære BUPL Århus-medlemmer og samarbejdspartnere

BUPL Århus ønsker rigtig glædelig jul og godt nytår.

Det er en særdeles kompleks opgave at få det hele til at gå op. Pædagoger og ledere står, og har hele året stået, i forreste led og passet på børn og unge.
Tak for dén ekstra indsats, I har gjort hele året. Tak til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere for til stadighed at finde løsninger for at skabe den bedst mulige hverdag.
Vi håber, at 2022 byder på mange flere perioder, hvor Corona glider i baggrunden, og de pædagogiske opgaver igen får førsteprioritet. Vi længes alle efter en mere almindelig hverdag.

SAMARBEJDE
I årets løb har vi fastholdt vores gode samarbejde både med repræsentanter for de politiske partier, samarbejdspartnere i organisationer og fagforeninger samt medarbejdere og chefer i forvaltningerne i Aarhus Kommune.
Vi har et samarbejde, der gør, at vi kan sætte os sammen og finde gode løsninger på både faglige, politiske og Corona-problemer.

FÆLLESSKAB
Lige nu står vi igen sammen om at finde veje i en virkelighed, hvor Corona ofte dominerer, og hvor der i andre perioder ’pludselig’ er plads til diskussioner om ligeløn, arbejdsvilkår, politik samt udvikling og vedligeholdelse af det pædagogiske arbejde.
I 2021 mærkede vi særligt fællesskabet til generalforsamlingen den 1. oktober, hvor 300 var samlet til gode diskussioner om politik og faglighed, men også ved en del andre lejligheder lykkedes det at mødes, se hinanden i øjnene og få diskuteret BUPL Århus´ politiske virke.

DET NYE ÅR
I det nye år kan vi forhåbentlig mødes på almindelig vis og fortsætte det gode samarbejde samt det politiske arbejde med fokus på fritidsområdet, rekruttering og lederområdet, der blev besluttet på årets generalforsamling samt alle de øvrige sager og områder, som også er i fokus.
Vi ønsker Jer en god jul og godt nytår.

Med venlig hilsen Marianne Gilbert Nielsen, formand BUPL Århus